Om webbplatsen

På webbplatsen Antikorruption.fi finns information om och verktyg för korruptionsbekämpning.

Antikorruption.fi är justitieministeriets webbtjänst som syftar till att ge medborgarna objektiv och faktabaserad information om korruption som förekommer i Finland och hur den kan bekämpas. Målet är att främja ett samhälle med en öppen, rättvis och korruptionsfri verksamhetskultur.

Webbplatsens innehåll har producerats av samarbetsnätverket mot korruption, som är det nationella organet mot korruption i Finland. Samarbetsnätverket har också berett ett utkast till en nationell strategi mot korruption. I strategin har det ställts flera mål för arbetet mot korruption och ett av dem är att öka kännedomen om korruption.

Antikorruption.fi upprätthålls av justitieministeriets kriminalpolitik- och brottsbekämpningsenhet. Strävan är att informationen på sidorna är korrekt och aktuell. Justitieministeriet svarar inte för eventuella tekniska fel som kan förekomma på webbplatsen.  Justitieministeriet ansvarar inte heller för sådana olägenheter som beror på tekniska störningar eller för sådant material som har producerats externt och som webbplatsen har länkar till.

Den finska versionen av webbplatsen är den mest omfattande. Det mest väsentliga innehållet publiceras även på svenska och på engelska.

Sökfunktion

Sökfunktionen finns högst upp på sidan. Sökningarna gäller automatiskt webbplatsens hela innehåll och sökresultaten visas enligt innehållstyp i separata flikar sorterade enligt publikationsdatum.  Du kan också välja att sökresultaten sorteras enligt relevans.

En snabbsökning söker med alla givna sökord och på webbplatsens språk. Mellan sökorden infogas automatiskt den booleska operatorn 'OCH'. Du behöver inte skriva hela ordet i sökningen.

Du kan också utnyttja webbplatsens sidkarta för att hitta den information du behöver.

Länkar

Interna länkar öppnas i regel i samma webbläsarfönster. Länkar till andra webbplatser öppnas i ett nytt webbläsarfönster.

Kakor (cookies)

Se närmare information om kakor på vår webbplats.

Webbläsare och terminalutrustning

Webbplatsen är gjord med följsam webbdesign och dess innehåll anpassas enligt terminalutrustningen. Webbplatsen fungerar bäst när du använder en nyare webbläsare. Webbplatsen kan också användas med äldre webbläsare, men då är inte alla egenskaper nödvändigtvis tillgängliga fullt ut.

Sociala medier och RSS

Du kan dela våra sidor på Facebook, Twitter, LinkedIn och Google+.

Du kan prenumerera på nyheter, pressmeddelanden och Korruptionsbloggen via RSS.  När länken består av en bloggrubrik, ska källan anges tydligt. Rubriklänkar får användas enbart i sammanhang som är i enlighet med god sed och de får inte kopplas ihop med avgiftsbelagda tjänster.

Justitieministeriet strävar efter att garantera innehållets riktighet i RSS, men svarar dock inte för eventuella inexaktheter eller fel i texterna.

Upphovsrätt och länkningspolicy

Upphovsrätten till text- och bildmaterial som publiceras på webbplatsen ägs av justitieministeriet om inte annat anges på webbplatsen. Textmaterialet på webbplatsen får användas och det kan länkas till andra webbplatser, om källan anges.

Respons

Du kan ge respons på webbplatsen och dess innehåll med hjälp av responsblanketten. Responsen skickas per e-post till justitieministeriets kriminalpolitik- och brottsbekämpningsenhet.