Kontaktuppgifter

Misstänker du korruption?

Det finns flera myndigheter som tar emot och behandlar anmälan om olika oegentligheter. Om du misstänker korruption, läs anvisningarna om vem du kan kontakta i olika fall.

Anmäl korruption

Vill du ge respons?

Responsblankett

Justitieministeriets kontaktuppgifter

Antikorruption.fi är justitieministeriets webbtjänst.

Besöksadress: Södra Esplanaden 10, Helsingfors

Postadress: PB 25, 00023 STATSRÅDET

Tfn 029 516 001 (växel)

För alla samtal till justitieministeriets 02951-, 040- eller 050-nummer debiteras enbart lokalnäts- eller mobilsamtalsavgift enligt din operatörs taxa. Om du ringer från utlandet fastställs priset för samtalet av den lokala operatören.