Tietoa sivustosta

Korruptiontorjunta.fi tarjoaa tietoa ja työkaluja korruptiontorjuntaan.

Korruptiontorjunta.fi on oikeusministeriön verkkopalvelu, jonka kautta kansalaiset ja eri toimijat saavat puolueetonta ja faktapohjaista tietoa Suomessa esiintyvästä korruptiosta ja sen torjunnasta. Se edistää avointa, oikeudenmukaista ja korruptiovapaata kulttuuria ja yhteiskuntaa.

Sivuston sisällön on tuottanut korruptionvastainen yhteistyöverkosto, joka toimii Suomessa paikallisena korruptionvastaisena toimielimenä. Yhteistyöverkosto on laatinut myös luonnoksen kansalliseksi korruptionvastaiseksi strategiaksi. Siinä on asetettu korruptionvastaiselle työlle useita tavoitteita, joista yksi on tietoisuuden lisääminen.

Korruptiontorjunta.fi-sivustoa ylläpidetään oikeusministeriön kriminaalipolitiikka- ja rikoksentorjuntayksikössä. Ylläpidossa pyritään sisällön oikeellisuuteen ja ajantasaisuuteen. Oikeusministeriö ei vastaa sivustolla mahdollisesti esiintyvistä teknisistä virheistä. Oikeusministeriö ei myöskään ole vastuussa sellaisesta haitasta, joka johtuu teknisestä häiriöstä tai sivustolle linkitetystä materiaalista, joka on ulkopuolisten osapuolten julkaisemaa.

Sivuston suomenkielinen osio on laajin. Olennaisin sisältö tulee saataville myös ruotsiksi ja englanniksi.

Haku

Sivuston haku on sivun ylätunnisteessa. Oletusarvoisesti haut kohdistuvat sivuston koko sisältöön, ja tulokset listataan sisältötyypin mukaan välilehdille julkaisuajan mukaiseen järjestykseen. Vaihtoehtoisesti hakutulokset voi järjestää osuvuuden mukaan.

Haku etsii kaikilla annetuilla hakusanoilla ja sivuston kielen mukaan. Hakusanojen väliin lisätään automaattisesti boolean-operaattori 'JA'. Haussa voi käyttää myös katkaistua sanaa.

Tiedon löytymistä helpottaa lisäksi sivukartta.

Linkit

Sivuston sisäiset linkit aukeavat pääasiassa samaan selainikkunaan. Linkit sivuston ulkopuolelle avautuvat uuteen selainikkunaan.

Evästeet

Lisätietoa sivustolla käytetyistä evästeistä.

Verkkoselaimet ja päätelaitteet

Sivusto on responsiivinen, ja sisältö skaalautuu päätelaitteen mukaan. Sivuston ulkoasu on parhaimmillaan käytettäessä uusimpia selainversioita. Sivustoa voidaan käyttää myös vanhemmilla selainversioilla, mutta tällöin kaikki ominaisuudet eivät välttämättä ole täysimääräisesti käytettävissä.

Sosiaalinen media ja RSS

SIvuston sisältöjä on mahdollista jakaa Facebookiin, Twitteriin, LinkedIniin ja Google+:aan.

Sivuston uutiset ja tiedotteet sekä Korruptioblogi ovat saatavilla RSS-palveluna. Blogiotsikoiden yhteyteen tulee liittää maininta lähteestä. Otsikkolinkkien käyttö on sallittu ainoastaan hyvän tavan mukaisissa asiayhteyksissä, ja niitä ei saa käyttää osana maksullisia palveluja.

Oikeusministeriö pyrkii takaamaan RSS-sisällön oikeellisuuden, mutta se ei kuitenkaan vastaa sisällössä mahdollisesti esiintyvistä epätarkkuuksista tai virheistä.

Tekijänoikeudet ja linkittäminen

Tekijänoikeudet sivustolla julkaistuun teksti- ja kuva-aineistoon kuuluvat oikeusministeriölle, ellei sivustolla toisin mainita. Sivuston tekstiaineistoa voi käyttää ja siihen voi linkittää, kunhan lähde mainitaan.

Palaute

Sivustosta ja sen sisällöstä voi antaa palautetta käyttämällä palautelomaketta. Palautteet ohjautuvat sähköpostitse oikeusministeriön kriminaalipolitiikka- ja rikoksentorjuntayksikköön.