HUR KAN JAG PÅVERKA?

 

Visselblåsarlagen berör många aktörer och främjar en öppnare organisationskultur. Ju fler missbruk som anmäls, desto mer sannolikt är det att man kan ingripa i dem och ställa de skyldiga till svars.

Lagen har en konkret inverkan på de anställdas vardag eftersom den förutsätter möjlighet att på ett säkert sätt rapportera om missförhållanden och skyddar den som rapporterar mot eventuella skadliga följder på arbetsplatsen. Lagen ålägger organisationer att skapa en tillförlitlig rapporteringskanal och öka ansvarsfullheten.

På samhällsnivå kan visselblåsarlagen främja en etisk verksamhet, förbättra arbetstagarnas ställning och minska missbruk. Det är alltså viktigt att vi alla känner till lagens principer. På så sätt skapar vi tillsammans ett öppnare samhälle!