Hoppa till innehåll

 

 

Delta i arbetet för ett korruptionsfritt Finland

Anmäl din organisation med i kampanjen!

Delta i kampanjen!

Aktuellt

Pressmeddelande 13.12.2022 13.00

Utredning: bekämpningen av korruption bör bli effektivare i kommunerna

Justitieministeriet har publicerat en utredning om bekämpning av korruption inom kommunalförvaltningen. Enligt utredningen bör kommunerna bedöma korruptionsriskerna i sin förvaltning och verksamhet. Endast på detta sätta kan man identifiera och bekämpa maktmissbruk för egen vinning.

Läs mer
Nyhet 21.1.2020 16.53

Samarbetsnätverket mot korruption utvidgas

Samarbetsnätverket mot korruption har fått nya medlemmar. De nya medlemsorganisationerna är Försvarsmakten, statsrådets kansli och Finlands centrum för etik inom idrotten (FCEI).

Läs mer
Nyhet 14.5.2018 16.29

Finland det enda landet som genomfört alla av Grecos rekommendationer för att förhindra korruption bland riksdagsledamöter domare och åklagare

Finland får beröm i Grecos färska rapport om olika länders åtgärder för att förhindra korruption i riksdagsledamöternas, domarnas och åklagarnas verksamhet. Av de länder som jämförs i rapporten är Finland det enda som har genomfört alla av Grecos rekommendationer.

Läs mer

 

 

Gör rätt – god praxis för det dagliga arbetet

Hur kommer man i gång med korruptionsbekämpning? Med dessa tips kan var och en organisation för sin del arbeta mot korruption.

Läs tipsen

Vad är korruption och vilka följder har den?

Läs om fenomenet

Testa din arbetsplats: deltar du i korruption?

Gör testet

Var på din vakt!
Känn igen varningssignalerna

Identifiera korruption

Genvägar

Strategi mot korruption

I Finland behövs det en långsiktig strategi för att säkerställa ett konsekvent och målmedvetet arbete mot korruption och att de relevanta aktörerna förbinder sig till verksamheten. Målet är ett samhälle där korruption inte kan få fotfäste eller döljas.

Utkastet till en strategi mot korruption innehåller en detaljerad lägesöversikt. I utkastet har också fastställts mål, som är ambitiösa men nödvändiga.

Läs om strategin

Frågor och svar

Hur definieras korruption? I vilken grad förekommer det korruption i Finland - och hur kan den förebyggas?

Är korruption ett fenomen enbart inom näringslivet och bland tjänstemän eller kan även en privatperson göra sig skyldig till korrupta handlingar? Vilka straff kan korruption leda till?

Här finns svar på vanliga frågor om korruption.

Läs svaren

Misstänker du korruption? Så här anmäler du dina misstankar

Finland har ingen särskild myndighet uttryckligen för korruptionsbekämpning, men det finns flera myndigheter som tar emot och behandlar anmälan om oegentligheter. Om du misstänker ett brott kan du alltid kontakta polisen. Alla organisationer borde också ha egna anvisningar om vad de anställda kan göra om de misstänker eller upptäcker missbruk av inflytande.

Se anvisningarna

 

 

 

 

 

Öppen och rättvis verksamhet för att bekämpa korruption.

På denna webbplats finns information och verktyg för korruptionsbekämpning.

Läs om webbplatsen