Delta i kampanjen

Arbeta med oss för ett korruptionsfritt Finland. Delta i kampanjen mot korruption!

Kampanjen Säg nej till korruption är avsedd för alla slags arbetsgemenskap, såsom företag, ämbetsverk, organisationer och föreningar. 

Effektiva åtgärder mot korruption tyder på ansvarsfull verksamhet. En ansvarsfull organisation ses ofta som en lockande arbetsplats, samarbetspartner och tjänsteleverantör.

Delta i kampanjen mot korruption och gör det klart för alla att din organisation säger nej till korruption. Genom att delta i kampanjen förbinder sig organisationen till att bekämpa korruption och främja öppenhet och rättvisa i sin verksamhet.

Genom att delta i kampanjen försäkrar organisationen att

 • dess ledning har förbundit sig att säga nej till korruption
 • den inte accepterar någon slags korruption bland sina egna anställda eller samarbetspartner
 • den uppmanar sina anställda att göra rätt i risksituationer och anmäla misstänkt verksamhet

I fortsättningen ska organisationen dessutom

 • i sin interna och externa kommunikation lyfta fram att korruption inte accepteras
 • i sin interna kontroll beakta olika risker för korruption
 • utarbeta eller uppdatera etiska regler för verksamheten

Deltagarorganisationerna får dessutom ett Nej till korruption-märke som de kan lägga upp på sin webbplats för att visa att de är med i kampanjen.

Organisationerna kan också informera om kampanjen i sociala medier. Ladda ner kampanjmaterialet

Praktiska tips

Informera personalen om att organisationen deltar i kampanjen till exempel på intanätet eller i ett gemensamt infomöte. 

Berätta också

 • vad som avses med korruption
 • varför organisationen anser det vara viktigt att delta i kampanjen
 • var Nej till korruption-märket kommer att läggas upp
 • hur de anställda ska agera i risksituationer
 • vad de anställda kan göra om de upptäcker eller misstänker oegentligheter

På vår webbplats finns goda tips för det dagliga arbetet.

Viktigt: anmälning till kampanjen

NB! På grund av tekniskt underhåll har anmälningen inte nödvändigtvis kommit fram till oss. Vi ber er också att skicka anmälningen till juuso.oilinki(at)om.fi

 

Ledningen har en viktig roll som vägvisare i organisationen. Därför är det viktigt att särskilt ledningen engagerar sig i arbetet mot korruption. Dina, det vill säga kontaktpersonens, personuppgifter kommer inte att synas på webbplatsen.