Testa hur effektivt din arbetsplats arbetar mot korruption

Det är dags för en självbedömning. På vilket sätt inverkar din organisations verksamhet på förekomsten av korruption i Finland?

Vare sig du jobbar inom ett företag, den offentliga förvaltningen eller en förening

  • kan du med detta test få en riktgivande uppfattning av hur effektivt din arbetsplats
  • arbetar mot korruption och vilka utvecklingsbehov det finns i verksamheten.

Testet består av 15 frågor. Svara på frågorna så ärligt och noggrant som du kan.

Om du inte är säker på något svar, kan du kolla svaret finns lätt tillgänglig till exempel på organisationens webbplats. Du kan också svara ”vet inte”.

Testet är avsett att fungera som hjälpmedel och som underlag för diskussion. Svaren sparas inte.

Hur gör man på din arbetsplats?

Korruption har allvarliga följder både på samhälls- och individnivå. Den bromsar upp den ekonomiska utvecklingen, förvränger användningen av skattemedel, ökar ojämlikheten i samhället, bidrar till miljöskador och gnager på demokratin. 

På flera ställen valde du svaret ”nej” eller ”vet inte”, vilket tyder på att man inte lägger någon större vikt på korruptionsbekämpning på din arbetsplats. Om det på din arbetsplats finns anvisningar som gäller korruptionsbekämpning har de inte förankrats i verksamheten så att alla anställda skulle vara medvetna om dem. 

Vilka åtgärder kunde man vidta på din arbetsplats för att svaren till alla frågor i fortsättningen blir ”ja”? Ändringen ska börja på ledningsnivå. Om du inte själv hör till ledningen bör du utan dröjsmål ta upp möjligheterna att bekämpa korruption med din chef. Du kan till exempel visa detta testresultat eller be din chef göra testet.

Kom ihåg att när det gäller att bygga upp en korruptionsfri arbetsplats måste alla anställda ta hänsyn till dessa frågor i sitt arbete. Oberoende av vilken ställning du har i organisationen, kan du genom ditt eget exempel påverka det allmänna attitydklimatet.

På denna webbplats finns också tips för det dagliga arbetet.

 

Korruption har allvarliga följder både på samhälls- och individnivå. Den bromsar upp den ekonomiska utvecklingen, förvränger användningen av skattemedel, ökar ojämlikheten i samhället, bidrar till miljöskador och gnager på demokratin. 

På flera ställen valde du svaret ”nej” eller ”vet inte”, vilket tyder på att man inte lägger någon större vikt på korruptionsbekämpning på din arbetsplats. Om det på din arbetsplats finns anvisningar som gäller korruptionsbekämpning har de inte förankrats i verksamheten så att alla anställda skulle vara medvetna om dem. 

Vilka åtgärder kunde man vidta på din arbetsplats för att svaren till alla frågor i fortsättningen blir ”ja”? Ändringen ska börja på ledningsnivå. Om du inte själv hör till ledningen bör du utan dröjsmål ta upp möjligheterna att bekämpa korruption med din chef. Du kan till exempel visa detta testresultat eller be din chef göra testet.

Kom ihåg att när det gäller att bygga upp en korruptionsfri arbetsplats måste alla anställda ta hänsyn till dessa frågor i sitt arbete. Oberoende av vilken ställning du har i organisationen, kan du genom ditt eget exempel påverka det allmänna attitydklimatet.

På denna webbplats finns också tips för det dagliga arbetet.

 

På din arbetsplats finns redan anvisningar som gäller korruptionsbekämpning och praxis för att förebygga korruption. Dessa omfattar dock inte all verksamhet eller så har de inte förankrats i verksamheten så att alla anställda skulle vara medvetna om dem.

Gå tillbaka till de frågor där du svarade ”nej” eller ”vet inte”. Vilka åtgärder kunde man vidta på din arbetsplats för att svaren till dessa frågor i fortsättningen blir ”ja”?

Ändringen ska börja på ledningsnivå. Om du inte själv hör till ledningen bör du utan dröjsmål ta upp möjligheterna att bekämpa korruption med din chef. Du kan till exempel visa detta testresultat eller be din chef göra testet.

Kom ihåg att när det gäller att bygga upp en korruptionsfri arbetsplats måste alla anställda ta hänsyn till dessa frågor i sitt arbete. Oberoende av vilken ställning du har i organisationen, kan du genom ditt eget exempel påverka det allmänna attitydklimatet.

På denna webbplats finns också tips för det dagliga arbetet.

 

Gå tillbaka till frågan där du svarade ”nej” eller ”vet inte”. Vilka åtgärder kunde man vidta på din arbetsplats för att svaret till denna fråga i fortsättningen blir ”ja”?

Ändringen ska börja på ledningsnivå. Om du inte själv hör till ledningen bör du utan dröjsmål ta upp möjligheterna att bekämpa korruption med din chef. Du kan till exempel visa detta testresultat eller be din chef göra testet.

Kom ihåg att när det gäller att bygga upp en korruptionsfri arbetsplats måste alla anställda ta hänsyn till dessa frågor i sitt arbete. Oberoende av vilken ställning du har i organisationen, kan du genom ditt eget exempel påverka det allmänna attitydklimatet.

På denna webbplats finns också tips för det dagliga arbetet.

 

Notera att resultatet är riktgivande. Det är skäl att man på din arbetsplats även i framtiden fäster uppmärksamhet vid att verksamheten är etiskt och öppet.

Kom ihåg att när det gäller att bygga upp en korruptionsfri arbetsplats måste alla anställda ta hänsyn till dessa frågor i sitt arbete. Oberoende av vilken ställning du har i organisationen, kan du genom ditt eget exempel påverka det allmänna attitydklimatet – i gott och ont.

Läs också tipsen för det dagliga arbetet. Berätta om dem också för din chef eller kollega.

 

Inga resultat. Kolla ditt svar!

{{ errorText }}