Testa hur effektivt din arbetsplats arbetar mot korruption

Det är dags för en självbedömning. På vilket sätt inverkar din organisations verksamhet på förekomsten av korruption i Finland?

Vare sig du jobbar inom ett företag, den offentliga förvaltningen eller en förening

  • kan du med detta test få en riktgivande uppfattning av hur effektivt din arbetsplats
  • arbetar mot korruption och vilka utvecklingsbehov det finns i verksamheten.

Testet består av 15 frågor. Svara på frågorna så ärligt och noggrant som du kan.

Om du inte är säker på något svar, kan du kolla svaret finns lätt tillgänglig till exempel på organisationens webbplats. Du kan också svara ”vet inte”.

Testet är avsett att fungera som hjälpmedel och som underlag för diskussion. Svaren sparas inte.