Säg nej till korruption: kampanj för öppenhet och rättvisa

Ingen slags korruption får accepteras. Alla former av korruption är skadliga. Delta i arbetet för att bygga upp ett korruptionsfritt Finland!

Korruption är mycket mer än bara mutor   

  • I Finland förekommer korruption ofta i form av intressekonflikter, favorisering och oetisk beredning av beslut.
  • Såväl privatpersoner, tjänstemän, politiker som anställda inom näringslivet kan handla korrupt.
  • En stor del av korruption döljer sig i samhällets strukturer och kommer aldrig fram. Därför ger polisens eller domstolarnas statistik inte en fullständig bild av korruptionsläget i Finland. 

Korruption leder alltid till skada och orättvisa

  • Korruption bromsar upp den ekonomiska utvecklingen, ökar människors ojämlikhet i samhället och gnager på demokratin.
  • Korruption syftar till att styra nyttan till fel parter och detta leder oundvikligen till att en annan part lider skada.                                                                                                                                                                                                
  • Med andra ord försämrar korruption människors möjligheter att få tjänster på lika villkor och leva ett jämlikt, gott och tryggt liv.

Arbeta med oss för ett korruptionsfritt Finland!

Organisationerna som deltar i kampanjen visar att de motsätter sig korruption och vill främja en öppen och rättvis verksamhet. Effektiva åtgärder mot korruption tyder på ansvarsfull verksamhet.

Anmäl din organisation med i kampen mot korruption!

Här ser du vilka organisationer som redan deltar i kampen mot korruption. Organisationerna som anmält sig med får också ett Nej till korruption-märke.

Former av korruption 

 

 

 

 

Typer av korruption


Intressekonflikter och dubbelroller

T.ex. att en och samma person både deltar och fattar beslut i en konkurrensutsatt upphandling


Karteller och verksamhet som strider mot konkurrenslagen


Svängdörrspolicy

En beslutsfattare övergår från den offentliga sektorn till ett privat företag eller tvärtom


Givande eller tagande av mutor


Osaklig påverkan på någon annans beslut


Favorisering av släktingar eller bekanta