SAKKUNNIGA
 

För att kunna skydda visselblåsarna och ingripa i missbruk är det viktigt att de som behandlar rapporterna besitter tillräcklig yrkesskicklighet. En lagenlig behandling av rapporterna uppfyller lagens mål och skapar bättre möjligheter att upptäcka missbruk.
 

Behörighet hos dem som behandlar rapporterna: Den person eller de personer som ansvarar för att behandla rapporterna ska sköta sina uppgifter på ett opartiskt och oberoende sätt. De personer som ansvarar för behandlingen bör också ha tillräcklig sakkunskap för uppgiften. På så sätt säkerställs att rapporterna behandlas på behörigt sätt och att fortsatta åtgärder vidtas.

Behandlingsprocessen: Som en del av behandlingen av rapporterna ska säkerställas att identiteten hos de personer som nämns i rapporten skyddas. Dessutom utreds att uppgifterna i rapporten är korrekta och nödvändiga fortsatta åtgärder vidtas. På detta sätt stärks förtroendet för systemet med rapporteringskanalen, vilket i sin tur sänker tröskeln för att rapportera.

Analys av information: Informationen i rapporterna kan gynna organisationen på många olika sätt. Även en kort rapport kan vara en signal om ett större fenomen eller missförhållande. En professionell och objektiv analys av informationen främjar planeringen och genomförandet av effektiva och ändamålsenliga fortsatta åtgärder.

Du hittar mer information om lagstiftningen på webbplatsen Korruptiontorjunta.fi

Användbar information från annat håll:
Kolla in det lagstiftningsförberedande materialet här (på finska) 

Läs mer om lagen på Finlex hemsida (på finska)