Kampanjmaterialet

Endast organisationerna som deltar i kampanjen får ett Nej till korruption-märke som de kan lägga upp på sin webbplats. De kan också utnyttja det övriga kampanjmaterialet i sin kommunikation.

Nej till korruption-märket

Lägg upp märket på organisationens webbplats, till exempel i sidfoten, på sidan där det berättas om de etiska reglerna för verksamheten eller i en separat nyhet om deltagandet i kampanjen. Länka bilden till adressen www.korruptiontorjunta.fi/sv/nejtillkorruption.

Berätta om arbetet mot korruption i sociala medier

En organisation som säger nej till korruption uppskattas – berätta om arbetet mot korruption även till följarna på Twitter, Facebook, LinkedIn och Instagram!

Du kan utnyttja den färdiga malltexten i samband med bilden. Du kan också fritt redigera texten vid behov.

Malltext:

Korruption är mycket mer än bara mutor. (Organisationens namn) har förbundit sig att bekämpa korruption och främja öppenhet och rättvisa i sin verksamhet. Säg #nej till korruption! Läs mer om kampanjen: www.korruptiontorjunta.fi/sv/nejtillkorruption

Utmana samarbetsparter eller konkurrenter att delta i kampanjen

Kampanjen är avsedd för alla slags arbetsgemenskap, såsom företag, ämbetsverk, organisationer och föreningar. Du kan utmana en samarbetspart eller konkurrent att delta i kampanjen genom att använda bilden nedan i sociala medier. 

Du kan utnyttja den färdiga malltexten i samband med bilden. Du kan också fritt redigera texten vid behov.

Ni har fått en utmaning

Malltext:

Vi utmanar (organisationen som ska utmanas, helst med hashtag) att delta i kampanjen #nejtillkorruption. Delta i arbetet för ett korruptionsfritt Finland.  Läs mer om kampanjen: www.korruptiontorjunta.fi/sv/nejtillkorruption