Gör rätt

Ditt eget exempel påverkar det allmänna attitydklimatet, vare sig du är en privatperson, tjänsteman, politiker eller företrädare för ett företag.

Korruptionsbekämpning är en uppgift för alla. Genom att göra rätt kan du påverka att det finns så lite korruption som möjligt i din organisation och i samhället.

Snabba tips för korruptionsbekämpning:

  • Var öppen med det du gör och dela information. Det stöder demokratin och minskar möjligheterna till korruption.
  • Undvik intressekonflikter och dubbla roller. Då är det enklare för dig att hålla dig opartisk i det du gör.
  • Kom ihåg att behandla alla lika. Samarbetspartnerna har samma utgångsläge, också bekanta och släktingar.

I oklara fall kan du överväga situationen genom att ställa dig själv några frågor.

Fundera på:

  • Är det jag gör lagligt?
  • Är det jag gör etiskt?
  • Är det jag gör rättvist och motiverat?
  • Kan jag stå för mitt beslut och för det jag gör?
  • Hur ser det jag gör ut i utomståendes ögon?
  • Hurdant är det exempel jag visar andra?