Arbetstagarna har en viktig roll för att uppnå målen i visselblåsarlagen. Arbetstagarna får ofta information om eventuella missbruk redan i ett tidigt skede, men endast om informationen rapporteras är det möjligt att ingripa i verksamheten.

Läs nedan vilka fördelar som kan uppnås med aktiv rapportering!