Tips för det dagliga arbetet

Hur kommer man i gång med korruptionsbekämpning? Bekanta dig med grunderna för etisk verksamhet och med de kompletterande anvisningarna.

Den offentliga sektorn och den privata sektorn är ofta olika sidor av samma problem. I detta avsnitt berättas om grundläggande saker. Genom att se till att de är i skick kan varje organisation för sin del rensa bort och förebygga korruption. I det följande hittar du kompletterande information om olika situationer.

Din roll beror på vilken ställning och vilka uppgifter du har. När en korruptionsfri organisation byggs upp spelar vars och ens arbete en roll – det lönar sig att berätta om dessa tips också för kolleger och framför allt för din chef! När det gäller att bekämpa korruption intar organisationens ledning en nyckelställning.

Grunderna för etisk verksamhet

När målet är en etiskt hållbar organisation, kan man med dessa åtgärder redan komma i gång med byggandet.

Korruptionsbekämpning i organisationen

 

Korruptionsbekämpning i organisationen. Informationen finns också i textform på denna sida.

Se också:

Webbplatsen Grå ekonomi & ekonomisk brottslighet ger företag och medborgare information om hur man agerar rätt eller skyddar sig mot olägenheter på grund av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet.