Korruptionsbekämpning

Korruption kan bekämpas genom att öka öppenheten, förbättra kännedomen om korrupt verksamhet och intensifiera samarbetet mellan olika instanser. Effektiv korruptionsbekämpning förutsätter att flera olika myndigheter och organisationer deltar i arbetet. I Finland samordnas arbetet mot korruption av justitieministeriet. 

Finland omfattas av flera internationella konventioner mot korruption. Internationella organisationer har utvärderat verksamheten i Finland och gett rekommendationer om vilka åtgärder mot korruption som fortfarande behövs i vårt land. 

Det är viktigt att regelbundet samla in forskningsdata om förekomsten och formerna av korruption. Forskning ger aktuella uppgifter om korruptionsläget och gör det möjligt att rikta arbetet mot korruption rätt.

  • Korruptionsbekämpning i Finland »

    Justitieministeriet har inrättat ett samarbetsnätverk mot korruption. Framgångsrik korruptionsbekämpning förutsätter tillräckligt effektiv reglering.

  • Internationellt samarbete »

    Finland omfattas av flera internationella konventioner mot korruption. Läs utvärderingsrapporterna som gäller Finland.