Vem är redan med i kampanjen?

Nedannämnda organisationerna har förbundit sig att bekämpa korruption och främja öppenhet och rättvisa i sin verksamhet.

Genom att delta i kampanjen har organisationen försäkrat att

 • dess ledning har förbundit sig att säga nej till korruption
 • den inte accepterar någon slags korruption bland sina egna anställda eller samarbetspartner
 • den uppmanar sina anställda att göra rätt i risksituationer och anmäla misstänkt verksamhet

I fortsättningen ska organisationen dessutom

 • i sin interna och externa kommunikation lyfta fram att korruption inte accepteras
 • i sin interna kontroll beakta olika risker för korruption
 • utarbeta eller uppdatera etiska regler för verksamheten

 

Arbeta med oss för ett korruptionsfritt Finland. Också din organisation kan delta i kampanjen!

Alla organisationer som är redan med i kampanjen

 • utrikesministeriet
 • arbets- och näringsministeriet
 • polisen
 • Tullen
 • Skatteförvaltningen
 • Kommunförbundet
 • Konkurrens- och konsumentverket
 • FFC
 • Finlands näringsliv
 • Centralhandelskammaren
 • Företagarna i Finland
 • Bonfide Oy
 • Sisäiset tarkastajat ry
 • Code of Conduct Company
 • Laptase Oy
 • Valtionhallinnon tarkastajat ry
 • Valtakunnanvoudinvirasto / ulosottolaitos
 • Anchor Integrity Oy
 • ARA - Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet
 • Finans Finland (FA)
 • Kervo stad
 • Pöyry Finland Oy 
 • Brottspåföljdsmyndigheten
 • Nordcheck Oy
 • Helsingin Putkimies Oy
 • FIBS
 • Oriola Oyj
 • Aktiivivesi Suomi
 • Statsrådets kansli
 • Research Initiative on Organised Crime RIOC ry
 • Finsk Handel
 • Potilas - ja sosiaaliapu
 • Löntagarnas forskningsinstitut
 • Näringslivets forskningsinstitut (Etla)
 • Servicefacket PAM 
 • Torneå stad
 • Fujitsu Finland Oy