BESTÄLLA UTBILDNING FÖR DIN ORGANISATION 

I Utbildningsprojekt om skydd för visselblåsare (2023-2025) är det tänkt att utbilda olika aktörer inom ett brett område och korsande sektorer. Fyll i kontaktformuläret nedan så kontaktar vi dig så snart som möjligt.

Vår utbildning är öppen för olika aktörer och vi välkomnar alla som vill stärka sina kunskaper om skydd av visselblåsare. Vi erbjuder utbildning för både experter och anmälningshandläggare, samt anställda, för vilka det är viktigt att erkänna sina egna rättigheter i förhållande till skydd av visselblåsare.

Ta kontakt

Kontakta oss om du är intresserad av att beställa eller delta i en kurs

Länk till integritetspolicyn

Mer information om projektet och utbildningar:
Patrik Härmä
Special sakkunnig
[email protected]


Mia Kaurila
Projektkoordinator
[email protected]