BEKANTA DIG MED DEN NYA UTBILDNINGEN INFORMATIONSINSLAG FÖR VISSELBLÅSARSKYDD!

 

Kom och stärk din kompetens och få en tydlig uppfattning om din roll som anmälare. Bekanta dig med utbildningen Informationsinslag för visselblåsarskydd i eOppiva redan idag!
 

Genom att klicka på bilden kan du bekanta dig med utbildningen på eOppivas hemsida.

Justitieministeriets utbildningsprojekt för visselblåsarlagen publicerade i mars 2024 den nya utbildningen Informationsinslag för visselblåsarskydd. Denna praktiskt inriktade utbildning som är öppen för alla ger organisationernas hela personal viktig information om betydelsen av visselblåsarlagen och anmälarnas roll.

Visselblåsarlagen gör det lättare att upptäcka och anmäla missbruk i arbetsmiljön. Lagen skapar en säker och konfidentiell kanal för rapportering och erbjuder dem som rapporterar skydd mot eventuella repressalier. Det är därför bra om arbetstagarna vet hur de ska agera om de upptäcker överträdelser.

Utbildningen erbjuder en högklassig översikt över de centrala begreppen i visselblåsarlagen och hjälper till att identifiera situationer där lagen tillämpas. Dessutom klargör den vilka saker man kan få skydd för när man rapporterar. Utbildningen svarar på frågor om vem som får skydd och hur rapporteringsprocessen ser ut. Genom att lära sig mer om visselblåsarlagen kan personalen identifiera sina egna rättigheter och uppmuntras att anmäla missbruk som de upptäcker.

Kolla in utbildningen här