Hoppa till innehåll

Antikorruption.fi: information om korruption och verktyg för korruptionsbekämpning

3.12.2018 9.00 | Publicerad på svenska 3.12.2018 kl. 12.28
Nyhet

Välkommen! Korruptionsbekämpning ligger i allas intressen och är vår gemensamma uppgift.

Målet med webbplatsen Antikorruption.fi är att öka kännedomen om vilken slags korruption som förekommer i Finland och hur den kan bekämpas. På webbplatsen får medborgarna och olika aktörer information om korruption och verktyg för att bygga upp ett öppet och rättvist samhälle.

Det är viktigt att alla i sin egen omgivning strävar efter att identifiera och förebygga korruption. För att kunna göra detta måste man veta i vilken form korruption kan förekomma och vilka följer den har. Att öka kännedomen är ett av de viktigaste målen i arbetet mot korruption i Finland.

Målen för korruptionsbekämpning och åtgärderna för att uppnå dem har fastställts i utkastet till en strategi mot korruption. På lång sikt strävas det efter ett samhälle där korruption inte kan få fotfäste eller döljas.

Antikorruption.fi är justitieministeriets webbtjänst och den upprätthålls av ministeriets enhet för kriminalpolitik och brottsbekämpning. Webbplatsens innehåll har producerats av samarbetsnätverket mot korruption, som är det nationella organet mot korruption i Finland.

Webbplatsen ska utvecklas vidare

En stor del av innehållet på webbplatsen kommer att finnas tillgängligt även på svenska och engelska. De svenska och engelska sidorna kommer att kompletteras under de närmaste veckorna.

Till webbplatsen produceras även nytt innehåll. Information om viktiga uppdateringar kommer att finnas under fliken Aktuellt. Där finns också andra nyheter och pressmeddelanden.

Kommentera våra tjänster!

Hittade du den information du behövde? Vad vill du veta mer om?

Med responsblanketten kan du kommentera webbplatsen eller lämna in utvecklingsförslag.