ASIANTUNTIJAT

Ilmoitusten käsittelijöiden ammattitaito on keskeistä ilmoittajien suojelun sekä väärinkäytöksiin puuttumisen kannalta. Lainmukainen ilmoitusten käsittely toteuttaa lain tavoitteita ja luo paremmat mahdollisuudet väärinkäytösten havaitsemiseksi. 

Ilmoitusten käsittelijöiden pätevyys: Ilmoitusten käsittelystä vastaavan henkilön tai henkilöiden on hoidettava tehtävänsä puolueettomasti ja riippumattomasti. Käsittelyn vastuuhenkilöillä tulisi olla myös riittävä asiantuntemus tehtävään. Näin varmistetaan ilmoitusten asianmukainen käsittely ja jatkotoimiin ryhtyminen. 

Käsittelyprosessi: Osana ilmoitusten käsittelyä tulee varmistaa, että ilmoituksessa mainittujen henkilöiden henkilöllisyyttä suojataan. Lisäksi ilmoituksen paikkansapitävyys selvitetään ja tarvittaviin jatkotoimiin ryhdytään. Tämän myötä luottamus ilmoituskanavajärjestelmään vahvistuu, joka osaltaan madaltaa kynnystä ilmoittamiseen. 

Tiedon analysointi: Ilmoitusten sisältämästä tiedosta voi olla monenlaista hyötyä organisaatiolle. Lyhyetkin ilmoitukset voivat olla signaali jostain laajemmasta ilmiöstä tai epäkohdasta. Tiedon ammattitaitoinen ja objektiivinen analysointi edistää tehokkaiden ja tarkoituksenmukaisten jatkotoimien suunnittelua ja toteutusta. 

Korruptiontorjunta.fi-sivustolta löydät lisätietoa lainsäädännöstä

Hyödyllistä tietoa muualta:

Tutustu lainvalmisteluaineistoon täällä (ulkoinen linkki)
Lue lisää laista Finlexin sivuilta (ulkoinen linkki)