Korruptionvastainen työ

Korruptiota torjutaan lisäämällä avoimuutta, korruptiotietoisuutta ja eri tahojen yhteistyötä. Torjuntaan tarvitaan monien eri viranomaisten ja muiden toimijoiden panosta. Suomessa koordinoivana viranomaisena toimii oikeusministeriö.

Suomi on jäsenenä useissa kansainvälisissä korruptionvastaisissa yleissopimuksissa. Kansainväliset järjestöt ovat arvioinneissaan antaneet suosituksia siitä, mihin korruptionvastaisiin toimiin Suomen olisi vielä ryhdyttävä.

On tärkeää, että korruption muodoista ja yleisyydestä kerätään säännöllisesti tutkimustietoa. Tutkimuksilla varmistetaan, että toimijoiden tieto on ajantasaista ja korruptionvastainen työ keskittyy oikeisiin asioihin.