MITEN VOIN VAIKUTTAA?

Ilmoittajansuojelulaki koskettaa monia toimijoita ja edistää avoimempaa organisaatiokulttuuria. Mitä enemmän väärinkäytöksistä ilmoitetaan, sitä todennäköisemmin niihin voidaan puuttua ja väärinkäytösten tekijöitä saada vastuuseen.

Laki vaikuttaa konkreettisesti työntekijöiden arkeen, sillä se edellyttää mahdollisuutta ilmoittaa turvallisesti epäkohdista ja suojelee ilmoittajia mahdollisilta haitallisilta seurauksilta työpaikalla. Organisaatioille se asettaa velvoitteita luotettavan ilmoituskanavan järjestämiseksi ja vastuullisuuden lisäämiseksi.

Yhteiskunnallisella tasolla ilmoittajansuojelulaki voi edistää eettistä toimintaa, parantaa työntekijöiden asemaa ja vähentää väärinkäytöksiä. On siis tärkeää, että me kaikki tunnemme lain periaatteet. Näin olemme yhdessä luomassa avoimempaa yhteiskuntaa!