Hoppa till innehåll

Kommissionens rapport om rättsstatsprincipen har publicerats – Finland har gjort framsteg i kampen mot korruption

Utgivningsdatum 7.7.2023 15.43
Nyhet

Finland har gjort betydande framsteg i genomförandet av den nationella strategin mot korruption, framgår av Europeiska kommissionens rapport om rättsstatsprincipen för 2023. I rapporten om rättsstatsprincipen granskas iakttagandet av rättsstatsprincipen i EU.

I sin landsrapport om Finland konstaterar kommissionen att Finland har gjort betydande framsteg i genomförandet av den nationella strategin mot korruption och dess åtgärdsprogram. Genomförandet av den nationella strategin mot korruption fortsätter till utgången av 2023.

I fjol fick Finland en rekommendation av kommissionen om att kampen mot korruption bör effektiviseras genom kriminalisering av handel med inflytande. Med handel med inflytande avses att en riksdagsledamot eller tjänsteman erbjuds en belöning för att denna på ett osakligt sätt ska påverka beslutsfattandet eller beredningen av ett beslut. Enligt årets rapport har Finland gjort vissa framsteg i fråga om denna rekommendation, men arbetet bör fortsätta. Vid justitieministeriet har man berett en regeringsproposition om handel med inflytande. Förslaget ingår också i kommissionens förslag till direktiv om korruptionsbekämpning.

Dessutom rekommenderas att Finland reviderar bestämmelserna om mutbrott utomlands och stärker integritets- och redovisningsskyldighetsmekanismerna genom att utarbeta etiska anvisningar för ministrarna. Kommissionen rekommenderar också att Finland fortsätter med revideringen av offentlighetslagen.

Som en positiv sak lyfter kommissionen fram att öppenhetsregistret i Finland framskrider samt genomförandet av visselblåsardirektivet.

Korruption oroar EU-medborgarna

Enligt rapporten om rättsstatsprincipen är korruption ett stort orosmoment för EU-medborgarna. 45 procent av medborgarna upplever att korruptionen har ökat i deras hemländer och 60 procent anser att de åtgärder som vidtagits mot korruption inte är tillräckligt effektiva.

Rapporten om rättsstatsprincipen, som nu publicerades för fjärde gången, är en del av EU:s arbete för att se till att rättsstatsprincipen iakttas i alla medlemsstater. Rapporten om rättsstatsprincipen har blivit ett viktigt verktyg för rättsstatsutvecklingen. Enligt kommissionen pågår betydande åtgärder i EU-länderna för att iaktta fjolårets rekommendationer. 65 procent av fjolårets rekommendationer har genomförts helt eller delvis. Kommissionen förutsätter dock att medlemsstaterna vidtar ytterligare åtgärder för att utveckla rättsstaten.

Mer information

Rapporten om rättsstatsprincipen 2023

Finlands rapport​​​​​​​