Hyppää sisältöön

Komission oikeusvaltiokertomus julkaistu – Suomi edistynyt korruption torjunnassa

Julkaisuajankohta 7.7.2023 15.43
Uutinen

Suomi on edistynyt merkittävästi kansallisen korruptionvastaisen strategian täytäntöönpanossa, käy ilmi Euroopan komission vuoden 2023 oikeusvaltiokertomuksesta. Oikeusvaltioraportissa tarkastellaan oikeusvaltioperiaatteen toteutumista EU:ssa.

Komissio toteaa Suomea koskevassa maaraportissa, että Suomessa on saatu aikaiseksi merkittävää kehitystä kansallisen korruptionvastaisen strategian ja sen toimenpideohjelman täytäntöönpanossa.  Kansallisen korruptionvastaisen strategian toimeenpano jatkuu vuoden 2023 loppuun.

Suomi sai viime vuonna komissiolta suosituksen, että korruption torjuntaa tulee tehostaa kriminalisoimalla vaikutusvallan kauppaaminen. Vaikutusvallan kauppaamisella tarkoitetaan palkkion tarjoamista kansanedustajalle tai virkamielle siitä, että tämä vaikuttaisi epäasiallisesti päätöksentekoon tai päätöksen valmisteluun.  Tämän vuoden raportin mukaan Suomi on edistynyt tässä suosituksessa jonkin verran, mutta työtä tulee jatkaa edelleen. Oikeusministeriössä on valmisteltu hallituksen esitystä vaikutusvallan kauppaamisesta. Ehdotus sisältyy myös komission korruptiontorjuntadirektiiviehdotukseen.

Lisäksi Suomea suositetaan uudistamaan ulkomaista lahjusrikossääntelyä sekä vahvistamaan integriteetti- ja tilivelvollisuusmekanismeja laatimalla eettiset ohjeet ministereille. Komissio suosittaa Suomea myös jatkamaan julkisuuslain uudistamista.

Myönteisenä asiana komissio nostaa esiin Suomen avoimuusrekisterin edistymisen sekä ilmoittajansuojeludirektiivin täytäntöönpanon.

Korruptio huolettaa EU-kansalaisia

Oikeusvaltiokertomuksen mukaan korruptio on merkittävä huoli EU-kansalaisille. 45 prosenttia kansalaisista kokee, että korruptio on lisääntynyt heidän kotimaissaan, ja 60 prosenttia katsoo, että toteutetut toimet korruptiota vastaan eivät ole riittävän tehokkaita.

Neljättä kertaa julkaistu oikeusvaltiokertomus on yksi EU:n keinoista varmistaa, että kaikissa jäsenvaltioissa noudatetaan oikeusvaltioperiaatetta. Oikeusvaltiokertomuksesta on tullut keskeinen työkalu oikeusvaltiokehityksen edistämisessä. Komission mukaan EU-maissa on käynnissä merkittäviä toimia viimevuotisten suositusten noudattamiseksi. 65 prosenttia viime vuoden suosituksista on toteutettu kokonaan tai osittain. Komissio kuitenkin edellyttää jäsenvaltioilta lisätoimia oikeusvaltion kehittämiseksi.

Lisätietoa:
Vuoden 2023 oikeusvaltiokertomus

Suomen raportti