Hoppa till innehåll

Statsförvaltningen får anvisning för bekämpning av korruption

finansministerietjustitieministeriet
Utgivningsdatum 9.12.2022 10.58
Nyhet

En anvisning för att upptäcka, identifiera och bekämpa korruption har beretts för statsförvaltningen.

Syftet med de nya anvisningarna, som beretts av finansministeriet, är att förbättra kännedomen om korruption som begrepp samt att identifiera riskområden och de olika formerna av korruption vid statens ämbetsverk och inrättningar. Avsikten är också att stödja ledningen för statens ämbetsverk och inrättningar när det gäller att säkerställa förfaringssätten för god förvaltning och hantera korruptionsrisker.

Statsrådets principbeslut om en strategi och ett åtgärdsprogram för bekämpning av korruption från maj 2021 ligger bakom den nya anvisningen. Strategin samordnas av justitieministeriet.

Korruption kan förekomma till exempel vid tjänsteutnämningar, i offentliga upphandlingar, i beslutsfattandet och inom forsknings- och utvecklingsfinansieringen. Huvudansvaret för korruptionsbekämpningen ligger hos ledningen för ämbetsverken och inrättningarna. Också ämbetsverkets eller inrättningens förvaltnings-, lagstiftnings- och riskhanteringsfunktioner har ett stort ansvar. En oberoende internrevision utvärderar korruptionsbekämpningens resultat.

Veckan mot korruption firas den 5–11 december. Den internationella dagen mot korruption firas i dag den 9 december.

Anvisningarna har publicerats bland annat på webbplatsen Antikorruption.fi.

Ytterligare information:
Heli Iirola, konsultativ tjänsteman, finansministeriet 0295 530 241, [email protected]
Venla Mäntysalo, specialsakkunnig, justitieministeriet, tfn 0295 150 198, [email protected]