Hoppa till innehåll

Regeringens proposition om skydd för visselblåsare försenas

justitieministeriet
Utgivningsdatum 8.12.2021 7.59
Pressmeddelande

Förslaget till lag som ska genomföra det så kallade whistleblower-direktivet försenas från tidsfristen som anges i direktivet. Regeringens proposition till lag om skydd för visselblåsare som bereds vid justitieministeriet ska enligt nuvarande bedömning lämnas till riksdagen vecka 8.

Förseningen beror bland annat på omfattningen av den EU-lagstiftning som ligger bakom lagutkastet samt på mängden av mångsidig respons som inkom under remissbehandlingen. 

Syftet med whistleblower-direktivet är att ge skydd för personer som i sitt arbete upptäcker eller misstänker överträdelser av den lagstiftning som avses i direktivet. I lagförslaget som är under beredning förbjuds repressalier mot visselblåsaren.

Skydd för visselblåsare förutsätter att lagen är i kraft 

En viktig omständighet i genomförandet av lagen är att den som rapporterar överträdelser inte kan ges rättsskydd enligt lagen innan den nationella lagen och dess övergångsbestämmelser har trätt i kraft. 

Därför är det inte heller ändamålsenligt att inrätta rapporteringskanaler enligt den nya lagen innan den träder i kraft.  

När regeringens proposition blir klar behandlas den av riksdagen som beslutar om ikraftträdandet av lagen. 

Läs mera om skyddet för personer som rapporterar om överträdelser bakom den här länken.

Ytterligare information: 
Juha Keränen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 150142, [email protected]