Hyppää sisältöön

Hallituksen esitys ilmoittajansuojasta myöhästyy

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 8.12.2021 7.59
Tiedote

Niin sanottua whistleblower-direktiiviä toimeenpaneva lakiesitys myöhästyy direktiivin määräajasta. Oikeusministeriössä valmisteilla oleva hallituksen esitys ilmoittajansuojelulaista pyritään tämänhetkisen arvion mukaan antamaan viikolla 8.

Viivästymiseen vaikuttaa muun muassa lakiluonnoksen taustalla olevan EU-sääntelyn laajuus sekä lausuntokierroksella saatu erittäin runsas ja monipuolinen palaute. 

Whistleblower-direktiivin tavoitteena on tarjota suojaa henkilölle, joka ilmoittaa työssään havaitsemastaan tai epäilemästään direktiivissä tarkoitetun lainsäädännön rikkomisesta. Valmistelussa olevalla lailla kielletään ilmoittajaan kohdistuvat vastatoimet.

Ilmoittajansuojaa ei ole ennen lain voimaantuloa 

Toimeenpanon kannalta tärkeää on, että väärinkäytöksen ilmoittajalle ei voida antaa ilmoittajansuojelulain mukaista oikeussuojaa ennen kuin kansallinen laki on tullut siirtymäsäännöksineen voimaan. 

Tästä syystä myöskään tulevan ilmoittajansuojelulain mukaisia ilmoituskanavia ei ole tarkoituksenmukaista perustaa ennen kuin laki tulee voimaan.  

Hallituksen esityksen antamisen jälkeen eduskunta käsittelee esityksen ja päättää lain voimaantulosta. 

Lue lisää ilmoittajan suojelusta tämän linkin takaa.

Lisätietoja: 
Neuvotteleva virkamies Juha Keränen, p. 0295 150 142, [email protected]