OECD:n arvioinnit ja suositukset

Suomi on ollut mukana OECD:n lahjonnanvastaisessa työryhmässä vuodesta 1999. Ryhmä on tehnyt neljä arviointia siitä, miten ulkomaisten virkamiesten lahjontaan liittyvä yleissopimus toteutuu Suomessa.

Maatarkastukset ovat OECD:n tärkein keino seurata ja edistää lahjonnanvastaisen yleissopimuksen täytäntöönpanoa.

Suomen toimintaa OECD:n lahjonnanvastainen työryhmä on arvioinut vuosina

  • 1999
  • 2002
  • 2010
  • 2017.

Vuoden 2017 raportti: Suomen on lisättävä lahjontarikoksia koskevaa koulutusta

Viimeisimmän raportin mukaan tietoisuus korruptiontorjunnasta ja siihen sitoutuminen ovat parantuneet Suomen hallinnossa. OECD:n työryhmä kehuu esimerkiksi keskusrikospoliisin kykyä paljastaa epäilyjä ulkomaisen virkamiehen lahjonnasta. Lisäksi syyttäjät osallistuvat kiitettävän aktiivisesti esitutkintaan. 

Hylättyjä lahjontasyytteitä on työryhmän mielestä suhteettoman paljon. Suomessa on vuoden 1999 jälkeen ollut viisi ulkomaiseen lahjontaan liittyvää oikeudenkäyntiä, ja kaikkien lopputuloksena on ollut lahjontasyytteiden hylkääminen.

Työryhmä antoi Suomelle raportissa kaikkiaan 15 suositusta siitä, miten korruptiontorjuntaa pitäisi tehostaa. Suomen tulisi muun muassa järjestää tuomareille, syyttäjille ja rikostutkijoille lisää koulutusta ja kirjallista aineistoa lahjontarikoksista. Työryhmä suosittelee Suomelle myös selkeää ja kattavaa lainsäädäntöä korruptioepäilystä ilmoittavien suojelemiseksi.

Suomi raportoi OECD:lle suositusten toimeenpanosta vuonna 2019.

Lisätietoa OECD:n arvioinneista muualla verkossa

Oikeusministeriön tiedote 23.3.2017: OECD kehottaa Suomea lisäämään lahjontarikoksia koskevaa tuomareiden koulutusta

OECD:n tiedote arviointiraportista (pdf)

OECD:n arviointiraportin tiivistelmä ja suositukset (pdf)

Kaikki OECD:n Suomea koskevat raportit (englanniksi)