Vaali- ja puoluerahoitus – tee ilmoitus

Vaali- ja puoluerahoituksesta on yleensä tehtävä ilmoitus. Avoimuus saattaa jopa lisätä äänestysaktiivisuutta.

Vaalirahoituksen ja puoluerahoituksen sääntelyllä ehkäistään korruptiota ja sellaista vaikuttamista, joka perustuu asiattomiin sidonnaisuuksiin.

Suomessa vaaliehdokkaat ja puolueet eivät pääsääntöisesti saa ottaa vastaan

  • ulkomaista tukea
  • tukea tietyiltä julkisyhteisöiltä, kuten kunnalta, kuntayhtymältä tai julkisoikeudelliselta yhdistykseltä
  • tukea, jonka antajaa ei voida selvittää.

Valtiontalouden tarkastusvirasto valvoo vaali- ja puoluerahoitusta. Virastolle tehdään ilmoitus tuesta, joka on saatu vaalikampanjointia tai puoluetoimintaa varten.

Milloin rahoituksesta pitää ilmoittaa?

Vaalirahoituksesta ilmoittaminen

Vaalirahoitusilmoituksen tekevät lähtökohtaisesti kaikki valitut ja varalle valitut ehdokkaat. Presidentinvaaleissa ilmoituksen tekee ehdokkaan asettanut puolue, ehdokkaan asettaneen valitsijayhdistyksen vaaliasiamies tai tämän varamies.

Vaalirahoitus tarkoittaa rahoitusta, jolla katetaan sellaisia kuluja, jotka aiheutuvat ehdokkaan kampanjasta

  • aikaisintaan 6 kuukautta ennen vaalipäivää
  • viimeistään 2 viikkoa vaalipäivän jälkeen.

Puoluerahoituksesta ilmoittaminen

Ilmoituksen saadusta tuesta tekevät rekisteröityneet puolueet ja näiden puolueyhdistykset eli muun muassa piiri- ja paikallisjärjestöt, naisjärjestöt sekä lähiyhteisöt.

Puoluerahoituksesta on tehtävä ilmoitus, jos puolueen, puolueyhdistyksen tai puolueen lähiyhteisön yksittäisen tuen tai useista samalta tukijalta saaduista suorituksista koostuvan tuen arvo on vähintään 1 500 euroa kalenterivuodessa.

Vaali- ja puoluerahoitusvalvonnan sivustolta löydät

  • ohjeet ilmoitusten toimittamisesta
  • ehdokkaiden ja puolueiden tekemät ilmoitukset
  • vaalirahoitusilmoitukset kustakin vaalista
  • puolueiden tilinpäätöstiedot.

Rahoituksessa on vielä korruption riskejä

Suomen vaali- ja puoluerahoituslainsäädäntöä uudistettiin vuosina 2009–2010 vaalirahakohun seurauksena. Viimeisimmät tarkistukset tulivat voimaan vuoden 2016 alussa. Lainsäädännön uudistukset ovat lisänneet avoimuutta huomattavasti.

Ongelmana on yhä, että lakisääteiset julkisuusvelvoitteet eivät koske kaikkia toimijoita. Esimerkiksi valitsematta jääneiden ehdokkaiden ja monien puolueorganisaatioita lähellä olevien yhteisöjen ei tarvitse ilmoittaa varainhankinnastaan.

Lisäksi ulkopuolista tukea saatetaan tuoda kirjanpitoon esimerkiksi vuokrana tai myyntitulona, jolloin varojen lähde jää näkymättömiin. Käteisenä saatu lahjoitus voi jäädä kokonaan kirjanpidon ulkopuolelle.

On ehdottoman tärkeää toimia avoimesti. Väärinkäytökset heikentävät kansalaisten luottamusta poliittiseen toimintaan, kun taas avoimuus saattaa jopa lisätä äänestysaktiivisuutta.

Hyödyllinen yleisohje: Mieti, miltä toimintasi näyttää ulkopuolisen silmissä. Voisiko esimerkiksi jokin media kiinnostua tekemään aiheesta jutun? Pystytkö seisomaan toimintasi takana?

Lisätietoa vaali- ja puoluerahoituksesta muualla verkossa

Vaali- ja puoluerahoitusvalvonta