Lahjat ja edut – ohjeita virkamiehille

Virkamiehen täytyy harkita kaikenlaisten etujen vastaanottamista huolellisesti. Jos etu voisi edes teoriassa vaikuttaa hänen päätöksiinsä, sen vastaanottaminen vaarantaa kansalaisten luottamuksen julkishallintoon.

Kun toimit virkamiehenä, henkilökohtainen etusi ei saa milloinkaan vaikuttaa päätöksiisi. Siksi sinun täytyy harkita huolellisesti lahjojen ja muiden etujen vastaanottamista. Vaikka antajalla olisi vilpittömät tarkoitusperät, etu voi vaarantaa puolueettomuutesi ja riippumattomuutesi.

Pelkän rahallisen arvon perusteella ei voi arvioida, onko jokin etu kielletty. Ensisijaisena arviointikriteerinä on se, voiko edun vastaanottaminen vaarantaa kansalaisten luottamuksen sinuun tai edustamaasi viranomaiseen.

Luottamus voi vaarantua, vaikka etu ei todellisuudessa vaikuttaisikaan toimintaasi – ulkopuolisten silmin se saattaa kuitenkin näyttää siltä.

Esimerkiksi näissä yhteyksissä sinun on varminta kieltäytyä kaikista eduista:

 • valvonnat ja tarkastukset
 • hankinnat
 • päätökset palveluiden järjestämisestä.

Julkisen sektorin lahjonta on tyypillinen esimerkki korruptiosta ja sen haitoista. Julkisen sektorin lahjontaa koskevilla säännöksillä pyritään estämään asiattomat vaikuttamisyritykset.

Jos sinulle tarjotaan lahjaa tai etua

Kun arvioit tarjotun edun hyväksyttävyyttä, ota huomioon

 • edun mahdollinen vaikutus päätöksiisi
 • asemasi organisaatiossa
 • tehtävänkuvasi
 • edun laatu ja toistuvuus
 • tilanne ja olosuhteet.

Esimerkiksi pitkäaikaisissa yhteistyösuhteissa on tavallista osoittaa vastavuoroista vieraanvaraisuutta. Myös näissä tapauksissa etujen on kuitenkin oltava tarkoituksenmukaisia, tavanomaisia ja kohtuullisia.

Voit arvioida tilannetta myös seuraavien kysymysten avulla:

 • Miksi sinulle tarjotaan tällaista etua?
 • Millaisista motiiveista ottaisit edun vastaan?
 • Miltä asia näyttäisi julkisuudessa?

Voit kysyä lisäksi esimiehesi mielipidettä. Muista kuitenkin, että vaikka etu olisi esimiehesi mielestä hyväksyttävä, se ei vapauta sinua rikosoikeudellisesta vastuusta. Käytä siis aina myös omaa harkintaasi.

Jos tapaus on epäselvä, älä ota etua vastaan. Esimerkiksi lounaan voi maksaa itse, ja viihteellisen matkan tilalle voi yleensä järjestää arkisemman kokouksen.

Tapausesimerkkejä: hyväksyttävää vai ei?