GRECOn arvioinnit ja suositukset

Euroopan neuvoston korruptionvastainen toimielin GRECO on arvioinut Suomen toimintaa viisi kertaa.

GRECO (Group of States against Corruption) on Euroopan neuvoston korruptionvastainen toimielin, joka perustettiin vuonna 1999.

Sen jälkeen GRECO on arvioinut Suomen toimintaa vuosina

 • 2000
 • 2003
 • 2007
 • 2013
 • 2018.

Vuoden 2018 raportti: Suomi tarvitsee kansallisen korruptionvastaisen strategian

Viimeisimmän arvioinnin kohteina vuonna 2018 olivat muun muassa johtavien virkamiesten, ministereiden ja lainvalvontaviranomaisten

 • eettiset ohjeet ja menettelysäännöt
 • eturistiriidat
 • sivutoimet
 • tulojen ja sidonnaisuuksien ilmoittaminen
 • ohjeiden noudattaminen käytännössä
 • tietoisuus korruptiosta ja sen torjunnasta.

Arviointiraportissaan GRECO toteaa, että Suomen täytyy tehostaa korruptionvastaista työtä. Erityisesti se painottaa korruption riskejä palveluiden yksityistämisessä, joka liittyy sote- ja maakuntauudistukseen.

GRECO korostaa, että kansallisen korruptionvastaisen strategian pikainen hyväksyminen ja täytäntöönpano olisivat tärkeä askel oikeaan suuntaan.

Raportissaan GRECO antoi Suomelle

 • kuusi suositusta, jotka koskevat ministereitä ja johtavia virkamiehiä
 • kahdeksan suositusta, jotka koskevat poliisia ja Rajavartiolaitosta.

Suomi raportoi GRECOlle suositusten toimeenpanosta vuonna 2019.

Edellisen, vuonna 2013 tehdyn arviointikierroksen aiheena olivat syyttäjien, tuomareiden ja kansanedustajien toimintaan liittyvät korruption riskit. Vuoden 2016 loppuun mennessä Suomi oli ainoana maana pannut täytäntöön kaikki tarkastuksesta seuranneet suositukset.

Lisätietoa GRECOn arvioinneista muualla verkossa

Oikeusministeriön tiedote 27.3.2018: GRECO antoi Suomelle uusia suosituksia korruption ehkäisemiseksi ja torjumiseksi

Kaikki GRECOn Suomea koskevat raportit (englanniksi ja ranskaksi)