Suomea koskevat arvioinnit ja suositukset

Kansainväliset toimielimet ovat arvioineet Suomen toimintaa ja antaneet suosituksia siitä, miten Suomi voisi torjua korruptiota mahdollisimman tehokkaasti. 

Suomen korruptiotilannetta koskevissa arvioinneissa korostetaan riskejä, jotka liittyvät muun muassa

  • julkisiin hankintoihin
  • kuntien toimintaan
  • lobbaukseen
  • kansanedustajien toimintaan
  • vaali- ja puoluerahoitukseen.

Arvioinneissa todetaan myös, että Suomen täytyy panostaa korruptiotietoisuuden lisäämiseen ja korruptioepäilyistä ilmoittavien henkilöiden suojeluun. Korruptionvastaiseen työhön osallistuvien viranomaisten resursseja pitäisi lisätä.

Alle listatuilta sivuilta löydät lisätietoa eri tahojen arvioinneista ja suosituksista.

Suomea koskevat arvioinnit ja suositukset – muut sivut