Mitä korruptio tarkoittaa?

Korruptio on vaikutusvallan väärinkäyttöä edun tavoittelemiseksi. Väärinkäyttö voi olla lainvastaista tai muuten epäeettistä toimintaa. Siihen voivat syyllistyä niin yksityishenkilöt, virkamiehet, poliitikot kuin elinkeinoelämän palveluksessa toimivat.

Korruptio hidastaa taloudellista kehitystä, lisää eriarvoisuutta ja ympäristötuhoja sekä heikentää demokratiaa. Se vaikeuttaa ihmisten mahdollisuuksia saada palveluja ja elää tasa-arvoista, hyvää ja turvallista elämää. Korruptiota voisikin verrata tautiin, joka tunkeutuu yhteiskunnan rakenteisiin ja tuhoaa sen keskeisiä toimintoja.

Euroopan komissio arvioi, että korruptio maksaa EU:n taloudelle noin 120 miljardia euroa vuodessa. Euroopan parlamentin tilaaman tutkimuksen mukaan korruption hinta voi olla jopa 990 miljardia vuodessa, jos mukaan lasketaan myös epäsuorat vaikutukset.

Näin korruptio voi ilmetä

Eturistiriidat ja kaksoisroolit

Eturistiriidat ja kaksoisroolit

Sama henkilö esim. tarjouskilpailun osallistujana ja päätöksentekijänä

Kartellit ja kilpailulain vastainen toiminta

Kartellit ja kilpailulain vastainen toiminta

Pyöröovi-ilmiö

Pyöröovi-ilmiö

Päättäjä siirtyy julkiselta sektorilta yksityiselle ja päinvastoin

Lahjusten antaminen ja vastaanottaminen

Lahjusten antaminen ja vastaanottaminen

Asiaton vaikuttaminen toisen henkilön päätöksiin

Asiaton vaikuttaminen toisen henkilön päätöksiin

Sukulaisten tai tuttavien suosiminen

Sukulaisten tai tuttavien suosiminen