Näin tunnistat korruption

Tärkeintä on ehkäistä korruptiota jo ennalta. Toisinaan väärinkäytöksiä ehtii kuitenkin tapahtua ennen kuin niitä havaitaan. Tilanne voi olla korjattavissa, kun siihen puututaan ajoissa.

Korruptio on kaikissa eri muodoissaan vahingollista ja epäoikeudenmukaista. Korruptiolla hyödyt pyritään ohjaamaan väärille tahoille, kun taas jokin toinen taho väistämättä aina kärsii. Siksi korruptiota ei koskaan pidä hyväksyä eikä katsoa läpi sormien.

Viranomaiset kehittävät jatkuvasti menetelmiään korruption tunnistamiseksi. Korruptiontorjunta ei kuitenkaan ole pelkästään viranomaisten tehtävä: on tärkeää, että jokainen pyrkii omassa ympäristössään tunnistamaan korruption ja ehkäisemään sitä.

Korruptiontorjunta kuuluu kaikille, ja siitä myös hyötyvät kaikki.

Ole tarkkana – tunnista varoittavat merkit

Alla on kuvattu joitakin ilmiöitä ja esimerkkitilanteita, jotka saattavat viitata korruptioon. Oletko törmännyt niihin oman työpaikkasi tai jonkin toisen organisaation toiminnassa?

Päätöksentekoon liittyvät ongelmat

Salailu. Julkisiksi säädettyjä asiakirjoja ja tietoja jää julkistamatta. Päätöksistä ja niiden syistä ei kerrota henkilöstölle eikä sidosryhmille.

Toistuvat päätökset yhteistyökumppanin hyväksi. Oman organisaation ja henkilöstön etu jää jatkuvasti paitsioon. Perusteet ovat epäselvät.

Keskitetty valta. Esimerkiksi sopimusten hallinta, tilausten tekeminen ja laskujen käsittely ovat saman henkilön tai osaston vastuulla. Valvonta on puutteellista.

Eturistiriidat ja kaksoisroolit. Esimerkiksi hankinnoista vastaa henkilö, jonka lähisukulainen omistaa tarjouskilpailuun osallistuvan yrityksen.

Taloudelliset epäselvyydet

Kyseenalaiset laskut. Laskuista ei käy selkeästi ja yksiselitteisesti ilmi, mistä niillä veloitetaan.

Huomattavan suuret maksusuoritukset. Summa on suurempi kuin palvelun tai tuotteen todellinen hinta.

Huomattavan suuret edustuskulut. Ulkopuolisen kestitsemiseen on käytetty poikkeuksellisen paljon rahaa.

Puutteet tai virheet talousraportoinnissa. Rahaa puuttuu tai sitä on tullut lisää ilman, että alkuperää on ilmoitettu tai perusteltu raportoinnissa.

Epäilyttävät hankinnat

Huomattavan suuret tai perusteettomat hankinnat. Organisaatioon tilataan materiaalia, jolle ei todellisuudessa ole käyttöä.

Huonolaatuisten tuotteiden tai palveluiden hyväksyminen. Yhteistyökumppania ei vaihdeta, vaikka nykyisen kumppanin tuotteissa tai palveluissa on jatkuvasti puutteita.

Sama palveluntarjoaja kilpailutuksesta toiseen. Palvelu tai tuote kilpailutetaan tasaisin väliajoin, mutta tarjouskilpailun voittaa aina sama yritys.

Suorahankinta. Tuotteita tilataan kilpailuttamatta, ilman kestäviä ja lainmukaisia perusteita tai vastoin ohjeistusta.

Tarjouskilpailujen viitteet kartelleista

Yllättävä tarjouksen puuttuminen. Varmana tarjoajana pidetty yritys ei teekään tarjousta.

Epätavallinen tarjous. Yksi tarjous poikkeaa huomattavasti muista ilman näkyvää syytä.

Tarjouskilpailusta vetäytyminen. Joku tarjoajista luovuttaa suosiolla.

Tahallinen epäonnistuminen. Joku tarjoajista tekee alkeellisen virheen, joka pudottaa yrityksen pois tarjouskilpailusta.

Vuorotellen voittavat yritykset. Tietystä yritysten joukosta kukin tekee vuorollaan parhaan tarjouksen.

Hävinneet yritykset alihankkijoina. Tarjouskilpailun voittanut yritys käyttää hävinneitä yrityksiä alihankkijoina.

Yllättävä yhteistarjous. Kilpailevat yritykset tekevän yhteisen tarjouksen, vaikka voisivat toteuttaa hankinnan yksin.

Rekrytoinnin kyseenalaiset motiivit

Sukulaisten tai tuttavien suosiminen. Esimerkiksi viran kelpoisuusehtoja räätälöidään siten, että tuttava sopii kuvaukseen. Tai: työntekijän sukulainen saa paikan, vaikka ei ole pätevin hakija.

Pyöröovi-ilmiö. Esimerkiksi entinen poliitikko palkataan yritykseen kiitoksena toimialan etujen ajamisesta. 

Kenelle kertoa?

Joskus arveluttavalta vaikuttavalle toiminnalle saattaa olla päteviäkin syitä. Organisaation ja yleisen edun kannalta vaikeneminen voi kuitenkin olla vahingollista: on varmempaa, että kerrot epäilyksistäsi niin pian kuin mahdollista.

Katso ohjeet korruptiosta ilmoittamiseen.