YK:n arviointi ja suositukset

Yhdistyneet kansakunnat arvioi vuonna 2011, miten Suomi on toimeenpannut korruptionvastaisen yleissopimuksen. Suomi hyväksyi sopimuksen vuonna 2006.

Suomessa korruptionvastaista yleissopimusta noudatetaan hyvin. YK:n arviointityöryhmä toteaa raportissaan, että kaikki sopimukseen perustuvat rikokset on säädetty rangaistaviksi Suomen rikoslaissa. Joidenkin rikosten määritelmä on arvioijien mukaan jopa laajempi kuin yleissopimus edellyttää.

Hyvästä lähtötilanteesta huolimatta arviointiryhmä esitti Suomelle kaikkiaan 17 parannusehdotusta.

YK suosittelee muun muassa, että Suomi

  • harkitsee, että vaikutusvallan kauppaaminen säädettäisiin rangaistavaksi
  • tehostaa ilmiantajien henkilöllisyyden suojaamista ja selvittää mahdollisuutta perustaa tähän järjestelmä
  • lisää korruptiorikosten selvittämiseen varattuja henkilöstö- ja muita resursseja keskusrikospoliisissa.

Seuraavan kerran YK arvioi Suomen toimintaa vuonna 2019.

Lisätietoa YK:n arvioinnista muualla verkossa

YK:n arviointiraportit (englanniksi)