Korruptiontorjunta.fin saavutettavuusseloste 

Oikeusministeriö pyrkii takaamaan korruptiontorjunta.fi sivuston saavutettavuuden Lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 mukaisesti. Lain mukaan julkisten verkkopalvelujen on oltava saavutettavia eli kaikilla tulee olla tasavertaiset mahdollisuudet käyttää verkkopalveluja. 
Tämä saavutettavuusseloste koskee korruptiontorjunta.fi sivustoa. Tässä selosteessa kerromme sivuston saavutettavuuden tilasta ja mitä puutteita sivuston saavutettavuudessa on sekä miten voit antaa meille palautetta palvelun saavutettavuudesta. 

Saavutettavuuden tila

Tämän verkkosivuston saavutettavuuden on arvioinut ulkopuolinen asiantuntijaorganisaatio elokuussa 2020. Arvioinnin mukaan tämä verkkosivusto täyttää Verkkosisällön saavutettavuusohjeiden (WCAG) 2.1. tason AA vaatimukset suurelta osin. Vaatimusten noudattamatta jättämiset ja vaatimuksiin sovellettavat poikkeukset mainitaan jäljempänä. 
Jos tarvitsemasi aineisto ei ole saavutettava, ota meihin yhteyttä sähköpostitse: [email protected]


Sisällöt ja toiminnallisuudet, jotka eivät ole saavutettavissa

 • Linkkien kontrastit ja erottuvuus eivät ole riittävät (WCAG-ohjeistuksen kriteerit 1.4.1 ja 3.2.4)
 • Tekstin ja taustan väliset kontrastit eivät ole kaikilta osin riittävät (WCAG-ohjeistuksen kriteerit 1.4.3 ja 1.4.11)
 • Haitarielementit eivät toimi teknisesti oikein kaikilta osin (WCAG-ohjeistuksen kriteerit 2.1.1 ja 4.1.2)
 • Kampanjamateriaalien kuvilla ei ole selkeää tekstivastinetta (WCAG-ohjeistuksen kriteeri 1.1.1)
 • HTML-otsikkotasot ovat joiltain osin epätarkoituksenmukaiset (WCAG-ohjeistuksen kriteeri 1.3.1)
 • Aktiivisia kohteita ei ole merkitty ohjelmallisesti (WCAG-ohjeistuksen kriteeri 1.3.1)
 • Sivutustoiminnon linkit on merkitty puutteellisesti ja joiltain osin vain englanniksi (WCAG-ohjeistuksen kriteerit 2.1.1, 4.1.1 ja 4.1.2)
 • Kaikilla navigaatioelementeillä ei ole selkeää otsikkoa (WCAG-ohjeistuksen kriteeri 1.3.1)
 • Kaikki html-elementit eivät vastaa elementtien käyttötarkoitusta (WCAG-ohjeistuksen kriteeri 1.3.1)
 • Sivuvalikko ei näytä selkeästi alasivuja (WCAG-ohjeistuksen kriteerit 2.1.1 ja 3.2.3)
 • Sivustolla on ylimääräinen hyppylinkki ja pääsisältö-merkki (WCAG-ohjeistuksen kriteeri 2.4.3)
 • Päävalikon linkeissä on merkittynä tarpeettomasti roolit (WCAG-ohjeistuksen kriteeri 1.3.1)
 • Sivuston linkkien siirtymä ulkopuoliselle sivustolle ei ole kaikilta osin selkeästi osoitettu (WCAG 2.4.4)
 • Korruptiontorjuntatestin otsikkotasot ovat osin epäloogiset ja kysymysten ruudunlukijakäyttö ei ole täysin sujuva (WCAG 1.3.1)
 • Kampanjan ilmoittautumislomakkeessa ja palautteesta kaikkia kenttiä ei ole merkitty pakolliseksi (WCAG-ohjeistuksen kriteeri 3.3.2)
 • Lomakekenttien tarkkaa tarkoitusta ei ole kaikilta osin määritelty selkeästi (WCAG-ohjeistuksen kriteeri 1.3.5)
 • Hakukentän nimilaput ja kontrastit eivät ole riittävän selkeällä tasolla (WCAG-ohjeistuksen kriteerit 1.3.1 ja 1.4.11)
 • Pdf-tiedostojen osalta kaikissa ei ole määritelty ohjelmallista rakennetta (WCAG-ohjeistuksen kriteerit 1.3.1, 3.1.1, 1.4.1)

Muut yleiset saavutettavuuteen liittyvät huomiot

 • Sivuston eri toimintojen visuaalisuus ei ole kaikilta osin erottuva ja selkeä 
 • Sisältösivujen lopussa olevat painikkeet ovat kooltaan liian pieniä 
 • Korruptiontorjunnan toimenpiteitä koskeva kuva on tarpeettoman suuri
 • Osa tekstivastineista on liian toisteisia
 • Sivuvalikosta puuttuu osion etusivut

 

Saavutettavuuspalaute  

Otamme mielellämme vastaan huomioita ja parannusehdotuksia sivuston saavutettavuudesta. Voit lähettää palautetta sähköpostitse osoitteeseen [email protected]. Kerro viestissä, mitä sivua palaute koskee (www-osoite) ja kuvaa ongelma mahdollisimman tarkasti

Valvontaviranomainen 

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi kulua 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan, kuinka ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto 
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi 
[email protected] 
puh. 0295 016 000 (vaihde)

Seloste on laadittu 23.9.2020.