Hoppa till innehåll

Samarbetsnätverket mot korruption utvidgas

Utgivningsdatum 21.1.2020 16.53
Nyhet

Samarbetsnätverket mot korruption har fått nya medlemmar. De nya medlemsorganisationerna är Försvarsmakten, statsrådets kansli och Finlands centrum för etik inom idrotten (FCEI).

Försvarsmaktens företrädare i samarbetsgruppen är militärjurist Jouni Pulkkinen, statsrådets kansli företräds av lagstiftningsrådet Maaret Suomi och FCEI av direktör för lagfrågor Petteri Lindblom.

Samarbetsnätverket mot korruption består av företrädare för relevanta myndigheter och organisationer som bidrar till att bekämpa korruption i Finland. Målet med samarbetsnätverkets verksamhet är att bidra till att korruption förekommer i så liten mån som möjligt i Finland.

Mer information om nätverket mot korruption.