Hoppa till innehåll

Finland det enda landet som genomfört alla av Grecos rekommendationer för att förhindra korruption bland riksdagsledamöter domare och åklagare

justitieministeriet
Utgivningsdatum 14.5.2018 16.29
Nyhet

Finland får beröm i Grecos färska rapport om olika länders åtgärder för att förhindra korruption i riksdagsledamöternas, domarnas och åklagarnas verksamhet. Av de länder som jämförs i rapporten är Finland det enda som har genomfört alla av Grecos rekommendationer.

Europarådets organ mot korruption GRECO (Group of States against Corruption) har i sin rapport utvärderat hur olika länder har genomfört Grecos rekommendationer för att förhindra korruption bland riksdagsledamöter, domare och åklagare.

I rapporten konstateras att i slutet av förra året var Finland det enda landet som hade genomfört alla rekommendationer såväl i fråga om riksdagsledamöter som i fråga om domare och åklagare.

Näst bäst hade rekommendationerna genomförts i Storbritannien, Sverige och Estland. I allmänhet anser Greco att rekommendationerna har genomförts långsammare än önskat, trots att det har skett positiv utveckling i åtgärderna för att bekämpa korruption. Bäst hade man genomfört de rekommendationer som gällde åklagarnas åtgärder för att förebygga korruption.

Utvärderingsrapporten finns tillgänglig i sin helhet på engelska på Grecos webbplats.

Greco grundades 1999 och har för tillfället 49 medlemsstater. Till medlemstaterna hör förutom europeiska länder även Förenta staterna. Greco övervakar iakttagandet av konventionerna mot korruption genom att göra granskningsbesök i medlemsstaterna.

Ytterligare upplysningar:

Catharina Groop, konsultativ tjänsteman, justitieministeriet, tfn 02951 50207, [email protected]