Hoppa till innehåll

Dagen mot korruption pejlar den finländska korruptionsbekämpningen

justitieministeriet
Utgivningsdatum 25.11.2021 13.03
Nyhet

På den internationella dagen mot korruption torsdagen den 9 december ordnar justitieministeriet ett seminarium om korruption och hur den kan bekämpas. Vid webbseminariet presenteras bland annat hur korruption bekämpas i Finland och hur skyddet för visselblåsare stärks.

Vid seminariet berättar Juuso Oilinki, specialsakkunnig vid justitieministeriet, om statsrådets strategi och åtgärdsprogram mot korruption. Konsultativa tjänstemannen Juha Keränen redogör för vad den kommande lagen om skyddet för visselblåsare går ut på. 

Saana Rikkilä och Pirjo Jukarainen från Polisyrkeshögskolan presenterar resultaten av en utredning där man kartlagt möjligheterna att förenhetliga praxis för bekämpning av korruption och penningtvätt.

Minna Kimpimäki och Anssi Kärki från Lapplands universitet ger exempel på internationella förebilder i arbetet mot korruption och diskuterar bestickning av utländska tjänstemän i ett jämförande perspektiv. 

Markus Kiviaho ger en översikt av riskområden och uttrycksformer för korruption inom kommunalförvaltningen.

Seminariet ordnas som ett webbinarium torsdagen den 9 december kl. 12–16. Anmälningar senast den 3 december 2021 kl. 18 på adressen https://link.webropol.com/s/korruptionvastainenpaiva2021

Vi skickar en möteslänk till deltagarna före evenemanget.

Ytterligare information: Venla Mäntysalo, specialsakkunnig, tfn 0295 150 198, [email protected]