Hyppää sisältöön

Korruptionvastainen yhteistyöverkosto asetettu

Oikeusministeriö
11.2.2019 11.44
Uutinen

Oikeusministeriö on asettanut korruptionvastaisen yhteistyöverkoston. Verkoston toiminnan tavoitteena on myötävaikuttaa siihen, että korruptiota esiintyy Suomessa mahdollisimman vähän.

Korruptionvastaisen yhteistyöverkoston tehtävänä on

  • edistää korruptiota ennaltaehkäisevää ja korruptionvastaista toimintaa sekä tehdä korruptionvastaiseen toimintaan liittyviä aloitteita
  • edistää ja seurata korruptionvastaisen yhteistyöverkoston korruptionvastaista strategiaa ja laatia toimenpideohjelma verkoston toimikaudeksi
  • edistää korruptiota koskevaa tutkimusta, seurata sen tuloksia ja edistää niiden käyttöä päätöksenteon tukena
  • lisätä tietoa korruptiosta, korruption torjunnan tärkeydestä ja korruptionvastaisesta ohjeistuksesta valtio-, kunta ja yksityisellä sektorilla
  • seurata ja edistää kansainvälisten korruptionvastaisten sopimusten ja niiden noudattamista valvovien kansainvälisten toimielinten asettamien velvoitteiden täytäntöönpanoa
  • seurata ja edistää Euroopan unionin korruptionvastaisia toimia
  • käsitellä Suomen korruptiotilanteeseen ja korruption torjuntaan liittyviä kantoja.

Verkoston puheenjohtaja on apulaisosastopäällikkö Aarne Kinnunen oikeusministeriöstä. Verkoston toimikausi kestää vuoden 2021 loppuun.

Lisätietoja: apulaisosastopäällikkö Aarne Kinnunen, puh. 0295 150580, [email protected]

www.korruptiontorjunta.fi