KOULUTUSTA ILMOITTAJANSUOJELUSTA

Ilmoittajansuojelu on olennainen osa avoimempaa organisaatiokulttuuria ja korruption torjuntaa ja sen tunteminen on tärkeää kaikille

Vuoden 2024 aikana oikeusministeriön ilmoittajansuojelulain koulutushanke tarjoaa maksutonta koulutusta lain teemasta niin työntekijöille, kuin ilmoitusten käsittelijöille ja organisaation johdollekin.​ Kouluttautuminen tähän teemaan tarjoaa ymmärrystä laittomuuksien paljastamisesta ja ilmoittajan oikeuksista. Koulutus auttaa tunnistamaan, mitä laki kattaa, ja miten se suojaa ilmoittajia käytännössä. Ymmärrys ilmoittajansuojelulaista auttaa myös välttämään laittomuuksia ja varmistamaan, että organisaatiot noudattavat lakeja ja eettisiä standardeja.

Koulutus luo luottamusta työympäristössä, kun työntekijät tietävät, että heitä suojellaan, jos he raportoivat vilpistä tai väärinkäytöksistä.  Kouluttautuminen teemasta auttaa yksilöitä ja organisaatioita noudattamaan säännöksiä ja vahvistamaan eettisiä käytäntöjä. Koulutushanke on saanut osarahoituksen EU:n ISF-rahastosta.

Tietoisuuden lisääminen edistää väärinkäytöksiin puuttumista

Ilmoittajansuojelulain koulutushanke alkoi vuoden 2023 syyskuussa. Hankkeen tavoite on kouluttaa ilmoitusten käsittelijöitä, asiantuntijoita ja työntekijöitä ilmoittajansuojeludirektiivin pariin. Hankkeen tavoitteet ovat varsin kunnianhimoiset. Koulutusta tarjotaan kaikille sektoreille, sekä pyritään lisäämään kansalaisten tietoisuutta laista ja sen tärkeydestä osana työelämää. ​

Kyseessä ollessa merkittävä lainsäädännöllinen uudistus on koulutuksen ja tiedottamisen huomattu olevan entistä merkityksellisempää. Hankkeessa pyritään lisäämään tietoisuutta niin organisaation, työntekijän kuin kansalaistenkin keskuudessa, jotta ilmoituksia tehdään ja mahdollisiin väärinkäytöksiin voidaan puuttua ajoissa. 

Lue lisää hankkeesta: ​https://oikeusministerio.fi/hanke?tunnus=OM124:00/2023