Hyppää sisältöön

OECD päivittää lahjonnanvastaisen suosituksen

14.1.2019 15.42
Uutinen

Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD päivittää vuonna 2009 antamansa suosituksen, joka tähtää ulkomaisten virkamiesten lahjonnan torjuntaan. Tavoitteena on varmistaa suosituksen ajantasaisuus, sillä lahjonnanvastaiseen työhön liittyy yhä uusia uhkia ja haasteita.

Päivityksen osana OECD järjestää laajan kuulemiskierroksen, jonka yhteydessä sidosryhmät voivat ottaa kantaa suosituksiin ja esittää kehitysehdotuksia. Kirjallinen kuuleminen pidetään kevään aikana verkossa.

Päivitetyn suosituksen on tarkoitus valmistua alkuvuodesta 2020.

Suositus täydentää yleissopimusta

Vuonna 2009 annettu suositus täydentää OECD:n kansainvälistä yleissopimusta, jonka tavoitteena on vähentää virkamiehiin kohdistuvaa lahjontaa erityisesti kansainvälisen kaupan ja investointien yhteydessä.

Sekä sopimus että suositus ohjaavat osaltaan myös Suomen lainsäädäntöä. Ulkomaisen virkamiehen lahjominen säädettiin Suomessa rangaistavaksi vuonna 1999, jolloin Suomi ratifioi sopimuksen.

OECD seuraa lahjonnan torjuntaa maatarkastuksilla

OECD kuuluu maailman johtaviin korruptiontorjunnan järjestöihin. Yksi sen keskeisistä tehtävistä on torjua lahjontaa kansainvälisissä liikesuhteissa.

Maatarkastukset ovat OECD:n tärkein keino seurata ja edistää lahjonnanvastaisen yleissopimuksen täytäntöönpanoa. Suomen toimintaa OECD:n lahjonnanvastainen työryhmä on arvioinut vuosina 1999, 2002, 2010 ja 2017.

Lisätietoja: erityisasiantuntija Juuso Oilinki, puh. 029 515 0323, [email protected]

Tietoa päivitystyöstä OECD:n verkkosivuilla (englanniksi)
OECD:n Suomea koskevat raportit (englanniksi)