Hyppää sisältöön

OECD kehottaa Suomea lisäämään lahjontarikoksia koskevaa tuomareiden koulutusta

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 23.3.2017 12.20
Tiedote

OECD:n lahjonnan vastainen työryhmä on arvioinut ulkomaisten virkamiesten lahjontaan kansainvälisissä liikesuhteissa liittyvän yleissopimuksen täytäntöönpanoa Suomessa. Tänään julkaistussa arviointiraportissa kiinnitetään huomiota erityisesti tuomioistuinten ratkaisuihin Suomessa. Työryhmä pitää hylättyjen syytteiden suhteellista määrää korkeana ja katsoo sen vaarantavan Suomen yrityksiä tehostaa lahjonnan vastaisia toimia.

Suomessa on vuoden 1999 jälkeen ollut viisi ulkomaiseen lahjontaan liittyvää oikeudenkäyntiä, joiden kaikkien lopputuloksena on ollut lahjontasyytteiden hylkääminen.

Työryhmä kehottaa Suomea muun muassa lisäämään tuomareiden, syyttäjien ja rikostutkijoiden koulutusta sekä huolehtimaan siitä, että ulkomaisen virkamiehen lahjontaan liittyvät tapaukset käsiteltäisiin talous- ja lahjusrikoksiin erikoistuneiden tuomareiden voimin. Suomen tulisi raportin mukaan myös laatia kirjallista aineistoa ja koulutusta tuomareille, syyttäjille ja rikostutkijoille liittyen OECD:n lahjonnan vastaisen yleissopimuksen säännöksiin.

OECD:n työryhmä suosittelee Suomelle myös selkeää ja kattavaa lainsäädäntöä korruptioepäilystä ilmoittavien suojelemiseksi.

Raportissa kiitetään Suomen viranomaisten avoimuutta ja yhteistyökykyä arviointiprosessin aikana. Työryhmän mukaan Suomen sitoutumista lahjonnan vastaiseen työhön osoittavat mm. useat oikeusministeriön viime vuosina käynnistämät korruption torjuntaan liittyvät hankkeet.

Raportissa annetaan tunnustusta myös mm. poliisin kyvylle paljastaa ulkomaisen virkamiehen lahjontaepäilyjä sekä syyttäjien aktiiviselle osallistumiselle esitutkintaprosessiin. Suomen toimet korruption torjumiseksi kehitysyhteistyöhön liittyvissä hankkeissa saavat myönteistä palautetta.

OECD:n arvio pohjautuu maatarkastukseen, jonka yhteydessä arviointiryhmä vieraili Suomessa lokakuussa 2016. Suomelle ei asetettu arvioinnin seurauksena ylimääräisiä raportointivelvoitteita. Normaalin arviointiprosessin mukaisesti Suomi raportoi kahden vuoden päästä OECD:lle suositusten toimeenpanon etenemistä.

Ulkomaisen virkamiehen lahjominen säädettiin Suomessa rangaistavaksi vuonna 1999 Suomen liityttyä tätä koskevaan OECD:n yleissopimukseen. Sopimuksen tavoitteena on vähentää virkamiehiin kohdistuvaa lahjontaa erityisesti kansainvälisen kaupan ja investointien yhteydessä.

OECD valvoo lahjonnanvastaisen yleissopimuksen täytäntöönpanoa tekemällä maatarkastuksia sopimukseen liittyneissä valtioissa, joita on 44. Nyt kyseessä on OECD:n neljäs maatarkastuskierros. Aiemmat tarkastukset Suomessa on tehty vuosina 1999, 2002 ja 2010.

Lisätietoja:
erityisasiantuntija Juuso Oilinki, puh. 02951 50323
lainsäädäntöneuvos Jussi Matikkala, puh. 02951 50486
sähköposti: [email protected]


Jari Lindström