Hyppää sisältöön

Korruption torjuntaa halutaan tehostaa EU:ssa

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 21.9.2023 14.15
Tiedote

Euroopan komissio ehdottaa uutta lainsäädäntöä korruption torjumiseksi. Tavoitteena on ajantasaistaa ja yhdenmukaistaa korruptiorikosten määritelmiä ja rangaistuksia. Valtioneuvosto lähetti direktiiviehdotuksen tänään eduskunnalle tiedoksi ja suhtautuu sen tavoitteisiin lähtökohtaisesti myönteisesti.

Komission ehdotus pyrkii vahvistamaan ja täydentämään EU:n nykyistä säännöstöä. Ehdotettu korruptiodirektiivi korvaisi lahjonnan torjuntaa koskevan puitepäätöksen vuodelta 2003.

Valtioneuvosto pitää kannatettavana, että korruptiorikosten torjunnassa pyritään tehokkuuteen kaikkialla EU:ssa. Nämä rikokset tai niiden vaikutukset ovat usein rajat ylittäviä. Valtioneuvosto kiinnittää huomiota siihen, että korruption torjunnassa tarvitaan myös muita kuin rikosoikeudellisia keinoja. Suomen lainsäädännön kannalta direktiiviehdotuksessa on merkittäviä huolellista arviointia vaativia kysymyksiä, jotka liittyvät esimerkiksi valtioneuvoston jäsenten ja kansanedustajien asemaan, kriminalisointeihin, rangaistusasteikkoihin ja seuraamuksiin. Neuvotteluissa on huolehdittava kansallisesta liikkumavarasta.

Lisätietoja: yksikönpäällikkö Jussi Matikkala, p. 0295 150 486, [email protected]

valtioneuvosto.fi/päätökset