Hyppää sisältöön

Mitä jokaisen virkamiehen tulee tietää virkamiesetiikasta? Tutustu uuteen koulutuspakettiin!

oikeusministeriövaltiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 17.12.2019 12.17
Uutinen

Valtiovarainministeriö ja oikeusministeriö ovat julkaisseet uuden virkamiesetiikkaa koskevan koulutuspaketin. Virastoille tarkoitettu puolen päivän mittainen paketti sisältää virkamiesetiikan ja korruption torjunnan perusopit ja antaa virkamiehille välineitä eettisesti kestävään toimintaan.

Eettisesti korkeatasoisen valtionhallinnon ylläpitäminen edellyttää, että arvot näkyvät tekoina virkamiesten jokapäiväisessä työssä ja muuttuvat valtionhallinnon hyviksi toimintatavoiksi. Arvolähtöisellä toiminnalla ehkäistään myös korruptiota, ja korruptionvastaisella toiminnalla vahvistetaan eettistä käyttäytymistä.

Suomalainen virkamiesetiikka on eri kyselyiden perusteella hyvällä tasolla ja kansainvälisissä vertailuissa Suomi sijoittuu kärkimaiden joukkoon. Tason pitäminen korkealla vaatii jatkuvaa koulutusta ja kehittämistä. Valtionhallintoon palvelukseen astuu vuosittain tuhansia uusia virkamiehiä, joilla ei välttämättä ole kokemusta valtionhallinnon arvoista, etiikasta tai korruption torjunnasta.

Uusi koulutuspaketti auttaa virastoja järjestämään etiikkakoulutusta viraston henkilöstölle. Valtiovarainministeriön ja oikeusministeriön yhteistyössä valmisteleman koulutuspaketin avulla virastot voivat helposti pitää virkamiesetiikkaa ja korruptiontorjuntaa koskevan etiikkapäivä-tilaisuuden. Paketti on tehty mahdollisimman käytännölliseksi ja vuorovaikutteiseksi ja siinä voidaan hyödyntää sähköistä kyselyvälinettä. Tarkoitus on, että virastot voisivat ottaa etiikkapäivässään huomioon oman toimialansa erityispiirteet ja mahdolliset organisaatiokohtaiset tarpeet.

Virkamiesetiikan korkean tason edistäminen edellyttää jatkuvaa työtä

Virkamiesetiikan korkean tason edistämiseen liittyvää työtä jatketaan valtiovarainministeriössä. Etiikkatyön tavoitteena on pitää valtionhallinnon virkamiesetiikka kansainvälisesti tunnustetulla korkealla tasolla sekä lisätä aktiivisesti koulutusta ja tietoisuutta asiasta.

Valtiovarainministeriön yhteydessä toimii valtion virkamieseettinen neuvottelukunta. Neuvottelukunnan tehtävänä on käsitellä virkamiesetiikkaan liittyviä asioita ja antaa valtion virastojen pyynnöstä lausuntoja virkamieseettisistä kysymyksistä. Neuvottelukunta voi tehdä aloitteita, antaa virkamiesetiikkaa koskevia yleisiä suosituksia sekä edistää virkamieseettistä keskustelua.

Oikeusministeriö koordinoi korruptionvastaista yhteistyöverkostoa, joka edistää korruptionvastaista toimintaa sekä laatii siihen liittyviä aloitteita.

Virkamiesetiikkaan liittyvää koulutusta löytyy myös valtion digitaalisesta oppimisympäristöstä eOppivasta, jossa on julkaistu kaksi kurssia: Johdanto virkamiesetiikkaan ja Virkamiesetiikkaa käytännössä. Virkamiehiä rohkaistaan suorittamaan kurssit eOppivassa.

Virkamiesetiikan koulutuspaketti

Lisätietoja:

Neuvotteleva virkamies Timo Moilanen, puh. 02955 30455, etunimi.sukunimi(at)vm.fi
Hallitussihteeri Anna Gau, puh. 02955 30321, etunimi.sukunimi(at)vm.fi
Erityisasiantuntija Venla Mäntysalo, puh. 02951 50033, etunimi.sukunimi(at)om.fi

Valtio työnantajana