PERUSTAMISVELVOLLISUUS
 

Ilmoittajansuojelulaki edellyttää, että organisaatiot, joiden henkilöstön määrä on säännöllisesti vähintään 50, on perustettava sisäinen ilmoituskanava rikkomista koskevan tiedon ilmoittamista ja ilmoituksen perusteella toteutettavia toimenpiteitä varten.


Lisäksi on olemassa oikeuskanslerinviraston hallinnoima ulkoinen ilmoituskanava, johon voi ilmoittaa tietyin laissa säädetyin edellytyksin ja silti saada lain mukaista suojelua. Lue lisää oikeuskanslerinviraston keskitetystä ilmoituskanavasta täältä. 
Ilmoituksen voi tehdä oikeuskanslerinviraston kanavaan seuraavissa tilanteissa: 

  1. Organisaatiossasi ei ole sisäistä ilmoituskanavaa tai Ilmoittajalla ei ole mahdollisuutta ilmoittaa sisäiseen kanavaan
  2. Ilmoittajalla on perusteltu syy uskoa, että sisäisen ilmoituksen vastaanottanut organisaatio ei ole ryhtynyt lain edellyttämiin toimiin määräajassa
  3. Ilmoittajalla on perustelu syy uskoa, että rikkomiseen ei voida puuttua tehokkaasti sisäisen ilmoituksen perusteella; taikka
  4. Ilmoittajalla on perusteltu syy uskoa, että hän on vaarassa joutua vastatoimien kohteeksi ilmoituksen johdosta

Ilmoittajansuojelulaki täydentää jo olemassa olevaa lainsäädäntöä liittyen eri viranomaisten ilmoituskanaviin ja ilmoitusten käsittelyyn, kuten esimerkiksi Finanssivalvonnan tai rahanpesun selvittelykeskuksen ilmoituskanaviin. Tämä tarkoittaa myös sitä, että jos ilmoittamisesta suoraan viranomaisen ylläpitämään ilmoituskanavaan on erikseen säädetty muualla laissa, niin tällaiseen ilmoituskanavaan voi ilmoittaa suoraan tekemättä ilmoitusta ensin oman organisaation sisäiseen ilmoituskanavaan.