EU:n arviointi ja suositukset

Euroopan komissio julkaisi vuonna 2014 jäsenmaita koskevan korruptiontorjunnan kertomuksen. Se sisältää suosituksia kaikille EU:n jäsenmaille.

Suomessa korruptio on komission mukaan rakenteellista. Ongelmat liittyvät esimerkiksi niin sanottuihin hyvä veli -verkostoihin.

Komissio kehottaakin Suomea lisäämään läpinäkyvyyttä julkisissa hankinnoissa.

Komissio suosittelee, että Suomi

  • parantaa hankintasopimusten läpinäkyvyyttä kunta- ja aluetasolla erityisesti silloin, kun sopimuksia tehdään yksityisyrittäjien kanssa
  • vahvistaa keskusrikospoliisin korruptiontorjuntayksikköä niin, että yksikkö voi tukea korruptiorikosten havaitsemista ja tutkimista ja koordinoida korruptiontorjuntaa eri virastojen välillä.

EU kehottaa lobbauksen sääntelyyn

Suomea koskevassa raportissa todetaan myös, että Suomessa ei vielä ole lainsäädäntöä lobbauksesta. Lobbareita ei vaadita rekisteröitymään, eikä heidän ja virkamiesten välisestä yhteydenpidosta ole välttämätöntä ilmoittaa.

Lobbaamisessa on riskinsä: siihen voi liittyä korruptiota, ja sillä voi olla liikaa vaikutusta lainsäädäntöön. Siksi olisi komission mukaan toivottavaa, että lobbausta säädeltäisiin. Se voi tapahtua lainsäädännön tai lobbaajien vapaaehtoisen rekisteröitymisen avulla.

Vuonna 2018 valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan hanke tarkasteli lobbarirekisterin kansainvälisiä malleja. Tavoitteena oli tuottaa tietoa lobbarirekisteristä sääntelyn muotona sekä suositus siitä, millainen sääntely toimisi Suomessa.

Katso vinkit eettiseen lobbaukseen.

Lisätietoa EU:n arvioinnista muualla verkossa

EU:n Suomea koskeva raportti (englanniksi, pdf)