Hyppää sisältöön

Raportti kartoittaa keinoja väärinkäytösten ja korruption torjumiseksi julkisissa hankinnoissa

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 15.8.2019 10.07
Tiedote

Korruption torjuminen edellyttää hyvää hankintaosaamista, parempaa harmaan talouden riskien tuntemusta sekä vahvempaa julkisen rahankäytön valvontaa ja avoimuutta, todetaan Harmaa talous ja hankinnat -raportissa. Raportissa esitetään keinoja muun muassa valvontaviranomaisten toimintaedellytysten parantamiseksi.

Julkisten hankintojen yhteenlaskettu arvo on viime vuosina ollut vähintään 30–35 miljardia euroa vuodessa. Hankintojen osuus maamme bruttokansantuotteesta on noin viidennes, joten niiden taloudelliset vaikutukset ovat merkittäviä.

15.8.2019 julkaistu Harmaa talous ja hankinnat –raportti auttaa tehostamaan korruption ennaltaehkäisyä, tunnistamista ja paljastamista. Raportti on osa vuosille 2016–2020 laadittua harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan toimenpideohjelmaa. Työ- ja elinkeinoministeriö on osallistunut oikeusministeriön asettaman ja kilpailu- ja kuluttajaviraston koordinoiman alatyöryhmän työhön.

Raportissa esitetään muun muassa:

  • hankintoja tekevien organisaatioiden ja sisäisen tarkastuksen työntekijöiden hankintaosaamisen vahvistamista
  • kuntien sisäisen valvonnan kehittämistä sekä korruption torjunnan ottamista osaksi sisäistä valvontaa
  • julkisten hankintojen tarjoustietojen saatavuuden ja analysoinnin kehittämistä
  • rikosrekisteriotteiden tarkistamisprosessin tehostamista sekä velvoitteidenhoitoselvitysten käyttömahdollisuuksien parantamista julkisen toiminnan yhtiöittämiseen liittyvien riskien jatkoselvittämistä.  

Yritysten hallinnollista taakkaa vähennettävä

Työ- ja elinkeinoministeriö pitää tärkeänä vähentää julkisissa hankinnoissa yritysten hallinnollista taakkaa. TEM korostaa myös edellytyksiä paremmalle ja tehokkaammalle viranomaisvalvonnalle harmaan talouden torjumiseksi myös julkisissa hankinnoissa. Muutosten toteuttaminen edellyttää jatkovalmistelua ja mahdollisesti lainsäädäntömuutoksia.

Lisätietoja:

neuvotteleva virkamies Päivi Kantanen, TEM, p. 0295 048 938
johtava asiantuntija Riikka Hietanen, TEM, p. 0295 047 078