Skip to Content

Korruptiontorjunta.fi tarjoaa tietoa ja työkaluja korruptiontorjuntaan

3.12.2018 9.00
Uutinen

Tervetuloa! Korruptiontorjunta kuuluu kaikille, ja siitä myös hyötyvät kaikki.

Nyt selailemasi Korruptiontorjunta.fi on uudenlainen sivusto, jonka tarkoitus on lisätä tietoisuutta Suomessa esiintyvästä korruptiosta ja sen torjunnasta. Täältä kansalaiset ja eri toimijat saavat tietoa ja työkaluja avoimen ja oikeudenmukaisen yhteiskunnan rakentamiseen.

On tärkeää, että jokainen pyrkii omassa ympäristössään tunnistamaan korruption ja ehkäisemään sitä. Siksi täytyy tietää, miten korruptio ilmenee ja miksi se on haitallista. Tietoisuuden lisääminen onkin yksi korruptionvastaisen työn tavoitteista Suomessa.

Tavoitteet ja niitä tukevat toimenpiteet on määritelty korruptionvastaisen strategian luonnoksessa. Pitkän aikavälin päämääränä on yhteiskunta, jossa korruptio ei menesty eikä pysy piilossa.

Korruptiontorjunta.fi on oikeusministeriön verkkopalvelu, ja sitä ylläpidetään oikeusministeriön kriminaalipolitiikka- ja rikoksentorjuntayksikössä. Sivuston sisällön on tuottanut korruptionvastainen yhteistyöverkosto, joka toimii Suomessa paikallisena korruptionvastaisena toimielimenä.

Sivuston kehitystyö jatkuu

Useimmat sivuston sisällöt tulevat saataville suomen lisäksi myös ruotsiksi ja englanniksi. Ruotsin- ja englanninkielisiä osioita täydennetään tulevina viikkoina.

Sivustolle tuotetaan myös lisää kokonaan uutta sisältöä. Tärkeistä päivityksistä kerrotaan erikseen Ajankohtaista-osiossa. Sieltä löydät lisäksi muita uutisia ja tiedotteita sekä Korruptioblogin, johon kirjoittavat muun muassa korruptionvastaisen yhteistyöverkoston jäsenet.

Kerro mielipiteesi

Löysitkö sivustolta tarvitsemasi? Mistä toivoisit lisätietoa?

Palautelomakkeella voit lähettää sivustoa koskevia kommentteja ja kehitysehdotuksia.