Sivut, joissa tagi rikkomukset .
Sivut, joissa tagi rikkomukset .

Parempaa suojelua väärinkäytöksistä ilmoittaville

Tia Möller: Euroopan unionin direktiivi vahvistaa Euroopan unionin oikeuden rikkomuksista ja väärinkäytöksistä ilmoittavien suojaa.

Jenni Juslén: Sisäinen ilmoituskanava vaatii organisaatiossa luottamusta

Poliisissa on tammikuussa 2019 otettu käyttöön eettinen kanava, alusta sisäisen ilmoituksen tekemiseen. Sillä vahvistetaan lain ja arvojen noudattamista...