Sivut, joissa tagi korruptio .
Sivut, joissa tagi korruptio .

Finland signs the UNCAC review Transparency Pledge

The importance of transparency and civil society participation are emphasized in anti-corruption efforts

Minna Kimpimäki: Puuttumista kansainvälisessä liiketoiminnassa tapahtuvaan lahjontaan tehostettava

Minna Kimpimäki: Kansainvälisessä liiketoiminnassa tapahtuvaan lahjontaan tulisi puuttua tehokkaammin

Korpen-hanke selvittää korruption ja rahanpesun yhteyksiä

KORPEN-hankkeessa selvitetään korruption ja rahanpesun yhteyksiä Pohjoismaissa. Kohteena on erityisesti lahjonta kansainvälisessä liiketoiminnassa.

Juuso Oilinki: Korruptiontorjunta COVID-19-pandemian aikana

Juuso Oilinki: Korruptioriski kasvaa koronakriisin aikana. Useat kansainväliset järjestöt kehottavat valtioita tehostamaan korruptionvastaisia toimia.

Vesa Muttilainen: Korruptiotilannetta seurattava monipuolisesti

Korruptiotilannetta seurattava monipuolisesti Vesa Muttilainen 9.12.2020 Suomalainen korruptio kytkeytyy tyypillisesti rakenteisiin ja verkostoihin. Tämä...

Juuso Oilinki ja Venla Mäntysalo: Edistysaskelia korruptiontorjunnassa

Edistysaskelia korruptiontorjunnassa Juuso Oilinki ja Venla Mäntysalo 16.12.2019 Suomi on ottamassa korruption torjunnassa askeleita eteenpäin, sillä...

Pitäisikö vaalirahoituslainsäädäntöön tehdä muutoksia?

Arto Jääskeläinen: Vaali- ja puoluerahoituslainsäädännön kokonaistarkastelu olisi nyt paikallaan.

Parempaa suojelua väärinkäytöksistä ilmoittaville

Tia Möller: Euroopan unionin direktiivi vahvistaa Euroopan unionin oikeuden rikkomuksista ja väärinkäytöksistä ilmoittavien suojaa.

Ovatko suomalaiset sinisilmäisiä? Uusi tutkimus työelämän eettisyydestä

Anna Romberg & Niina Ratsula: Tuoreen tutkimuksen mukaan yli 90 prosenttia suomalaisista arvostaa työpaikan käytäntöjen eettisyyttä enemmän kuin palkan...

Jenni Juslén: Sisäinen ilmoituskanava vaatii organisaatiossa luottamusta

Poliisissa on tammikuussa 2019 otettu käyttöön eettinen kanava, alusta sisäisen ilmoituksen tekemiseen. Sillä vahvistetaan lain ja arvojen noudattamista...

Aarne Kinnunen: Hyvä maine on Suomelle ansa

Suomessa ajatellaan yleisesti, että olemme vähäisen korruption maa ja että korruptio on pesiytynyt jonnekin muualle, yleensä vähiten kehittyneihin maihin....

— 20 Merkintöjä per sivu
Näytetään 11 tulosta.